Support for IPv6 in Windows Server 2008 R2 and Windows 7
 

در Windows server 2008  و Windows 7 شرکت Microsoft پشتیبانی از  IPV6 را ادامه داده . IPV6 بر روی Windows Server 2008 R2 و Windows 7

بصورت نصب شده می باشد و Enable می باشد بصورت Default.

 
At A Glance:
  • HomeGroup
  • DirectAccess
  • IP-HTTPS
  • Teredo Server and Relay
  • Configuring a Teredo Server
  • Configuring a Teredo Relay
  • Group Policy Settings for Transition Technologies
 

در این بخش ما سعی می کنیم که مشخصات کاملتری از IPV6 در Windows Server 2008 و Windows 7 را برای شما نمایش دهیم همچنین

فواید IPV6 را در شبکه های جدید IPV6 بر روی این دو سیستم عامل را و چگونگی گسترش آنها و شکل انها را نیز یررسی می کنیم . در اینجا ما با شکل جدید

شبکه های آینده Microsoft که الان نیز استفاده می شوند بیشتر آشنا می شویم . کم کم متوجه می شویم که دوره و زمان IPV4 داره تمام می شود .

HomeGroup

HomeGroup در Windows 7 یک نوع جدید از Network می باشد که در آن کلیه مواردی همچون Shared Documents , Music , Pictures و غیره ...

برای کلیه سیستم های آن شبکه بر روی ترافیک IPV6 وجود دارد . ارتباطات آن نیز از IPV6 استفاده می کند و بصورت Windows Peer-to-peer Networking

در یک Subnet سیستم ها با یکدیگر کار می کنند .

DirectAccess

DirectAccess یک ارتیاط دو سویه و بین Client و Remote Access Server می باشد الیته این امکان جدید در Windows Server 2008 R2 و Windows 7

به وجود آمده و با RRAS که در Windows XP , Server 2000 - 2003 وجود داشت متفاوت می باشد .این امکان ارتباط دو سویه برای برقراری رابطه میان

Client  با Client یا Client با Server می باشد که بر روی IPV6 توسط  ترافیک IPSec اجرا و محافظت می شود و بسیار Secure می باشد .

Client در دو ویندوز که در بالا گفته شد بصورت اتوماتیک برای بر قراری Connection با Remote Access Server یک IPV6 Tunneling ایجاد می کنند با سرور

و از طریق ترافیک IPV6 کار می کند .

6to4 and Teredo

6to4 و Teredo دو تکنولوژی می باشند برای بر قراری IPV6 Tunneling over IPV4 برای ارتباط Tunneling IPV6 بر روی شبکه IPV4 .

اگر یک Host IPV6 بخواهد در شبکه های  IPV4  مانند Internet یک Tunneling برقرار کند نیاز به یکی از این دو روش دارد .

اگر چه Firewall ها  و Web Proxy Server ها جلو گیری می کنند از عبور ترافیک Encapsulation IPV6 در Web و Internet.

 
IP-HTTPS

IP-HTTPS یک Protocol جدید در  Windows 7 و Windows Server 2008 R2 می باشد که امکان بر قراری IPV6 Tunneling Traffic را از طریق Https بر روی

IPV4 می دهد و Web Proxy ها و Firewall ها نیز با آن مشکلی ندارند و اجازه عبور ترافیک را می دهند .

از IP-HTTPS زمانهایی که یک IPV6 Host نمی تواند بصورت معمولی با 6to4  و با Teredo ارتباط بر قرار کند یا مقصد استفاده می شود .

شما می توانید توسط دستور Netsh.exe -  netsh interface httpstunnel  و یا GPO جدید بنام IP-HTTPS State Group Policy آن را ایجاد و تنظیم کنید .

 
Teredo Server and Relay

در Windows Server 2008 R2 از Teredo Server ,  Relay پشتیبانی می شود .در ورژن های قدیمی سیستم ها فقط از

Teredo client and a Teredo host-specific relay پشتیبانی می کردند . برای آشنایی با Teredo  باید کمی به عقب برگشت و تاریخچه Teredo را

بررسی کرد.

Teredo یک تکنولوژی جدید می باشد با RFC 4380 برای استفاده ترافیک Unicast IPV6 بر روی شبکه های مبتنی بر IPV4 و عبور IPV6 از NAT Server ها

که از 6to4  و IPV6 Addressing پشتیبانی نمی کنند. شکل 1 استفاده از Teredo Host و Teredo Relay , Teredo Server را نمایش می دهد .

 

    

    Figure 1:  shows the components of a Teredo infrastructure

 

در این شکل مشاهده می کنید که Teredo Client برای عبور از NAT و رسیدن به Internet دارای IPV4 و سپس عبور از Teredo Server و رسیدن به

Internet دارای IPV6 نیاز به Teredo Server و یا Teredo Relay و یا Teredo Host دارد.

یک Teredo Client در اینجا یک IPV6 Tunnel ایجاد می کند به کمک Teredo Host یا Teredo Relay Router نا بتواند با آدرس مقصد که یک IPV6 Only Host

می باشد ارتباط برقرار کند و این ترافیک یعنی IPV6 Over IPV4 از NAT عبور می کند به کمک Teredo.

Teredo Server برای شروع و یا ایجاد یک ارتباط Teredo-Base می باشد از IPV6 Internet به بیرون یا دیگر IPV6 Client ها درون IPV4 Internet و غیره..

Teredo Relay یک Router می باشد برای ارتباط Forward کردن Packets بین Teredo Client درشبکه ها IPV4 و IPV6 .

Teredo Host - Specific Relay دارای یک Interface بر روی شبکه IPV4 می باشد و یک Interface بر روی شبکه IPV6 به همین دلیل می تواند Direct

ارتیاط برقرار کند بین دو شبکه بدون نیاز به Teredo Relay Router. در Windows Server 2008 شما Teredo Server نداشتید اما در نسخه R2 یعنی

Windows Server 2008 R2 شما این سرویس را دارید .

 
Configuring a Teredo Server

اولین قدم برای راه اندازی Teredo Server بر روی Windows Server 2008 R2 استفاده از DirectAccess Wizard می باشد .

برای راه اندازی دستی شما می توانید مراحل زیر را انجام دهید که دو مرحله دارد اول مشخص کردن Public Static Address شما سپس اجرای دستور

Netsh.

 

To manually configure a computer running Windows Server 2008 R2 as a Teredo server, connect the computer to the IPv4 Internet and configure two consecutive, public, static IPv4 addresses on the Internet interface. For example, configure the Internet interface with the IPv4 addresses 131.107.41.171 and 131.107.41.172. Then, at a command prompt, run the netsh interface teredo set state server FirstIPAddress command.

For more information about DirectAccess, see

تذکر: بصورت Default یک Teredo Client در زمانی که یک Connection اجرا می شود برای متصل شدن یه ipv6 host مقصد در Internet IPV4 جستجو

می کند تا یک Teredo Server را پیدا کند در محصولات Microsoft این سرور بصورت Default یک آدرس بنام teredo.ipv6.microsoft.com می باشد که

سیستم سعی می کند از طریق آن به سیستم مقصد متصل شود اگر شما نمی خواهید از آن سرور که Microsoft در نظر گرفته در Internet استفاده

کنید و خود یک Teredo Server ایجاد کرده اید برای اینکه Default خود را که آدرس بالا می باشد تغییر دهید باید دستور Netsh زیر را اجرا کنید .

 

You can use the netsh interface teredo set state server=NameOrFirstIPv4Address command to configure your hosts with your Teredo server

در WINDOWS 7 و Windows Server 2008 R2 شما می توانید این کار را با Group Policy نیز انجام دهید . Group Policy ها  و دستور Netsh هر یک که همان

کار را می کند در زیرشرح داده شده .

 
Configuring a Teredo Relay

Teredo Host-Specific Relay بصورت Default بر روی سیستم ها Enable می باشد اما  شما برای این نوع روش نیاز دارید به دو Interface یا کارت شبکه

که یکی به IPV4 Network متصل یاشد و دومی به IPV6 و برای Teredo Relay لازم است که شما Interface سمت IPV6 را معرفی کنید .در واقع

شما باید Relay را بر روی Interface IPV6 فعال کنید برای این کار Netsh زبر را اجرا کنید .

 

Examples of such interfaces are an Ethernet interface for a native IPv6 intranet or your Intra-Site Automatic Tunnel Addressing Protocol (ISATAP) interface if you are using ISATAP for IPv6 connectivity on your intranet.                       Use the netsh interface ipv6 set interface interface=InterfaceNameOrIndex forwarding=enabled command to enable forwarding on the appropriate interfaces.

Group Policy Settings for Transition Technologies

شما می توانید از طریق GPO نیز موارد 6to4 , Teredo , ISATAP , IP-HTTPS را تنظیم کنید یا تغییر دهید البته بر روی Windows 7 و Windows Server 2008 R2

موارد را با آدرس و همچنین دستور Netsh هریک که همان کار را می کند در جدول زیر مشاهده می کنید .

آدرس به رنگ زرد در Table 1 مشخص شده در GPO.

Computer Configuration|Policies|Administrative Templates|Network|TCP/IP Settings|IPv6 Transition Technologies
Setting name Description Netsh.exe command equivalent
6to4 Relay Name Allows you to specify a 6to4 relay name for a 6to4 host. A 6to4 relay is used as a default gateway for IPv6 network traffic sent by the 6to4 host. netsh interface 6to4 set relay name=
6to4 Relay Name Resolution Interval Allows you to specify the interval at which the 6to4 relay name is resolved. netsh interface 6to4 set relay interval=
6to4 State Allows you to configure the state of the 6to4 client. netsh interface 6to4 set state=
IP-HTTPS State Allows you to configure the state of the IP-HTTPS client. netsh interface httpstunnel set interface state=
ISATAP Router Name Allows you to specify a router name or IPv4 address for an ISATAP router. netsh interface ipv6 isatap set router name=
ISATAP State Allows you to configure the state of the ISATAP host. netsh interface ipv6 isatap set state=
Teredo Client Port Allows you to specify the UDP port the Teredo client will use to send packets. netsh interface teredo set state clientport=
Teredo Default Qualified Allows you to set Teredo to be ready to communicate. By default, Teredo enters a dormant state when not in use. The qualification process brings it out of a dormant state. N/A
Teredo Refresh Rate Allows you to configure the rate at which Teredo clients refresh the NAT translation table. netsh interface teredo set state refreshinterval=
Teredo Server Name Allows you to specify the name of the Teredo server. netsh interface teredo set state servername=
Teredo State Allows you to specify the state of the Teredo service. netsh interface teredo set state type=

Table 1: IPv6 Transition Technologies Group Policy Settings

DirectAccess Wizard از همین Policy ها استفاده می کند برای تنظیم سیستم .شما می توانید از همین Policy ها استفاده کنید بصورت مستقل برای

تنظیمات Host خود .

 

در زیر مشخصات نویسنده این مقاله را مشاهده می کنید .

Support for IPv6 in Windows Server 2008 R2 and Windows 7

Joseph Davies is a Principal Technical Writer on the Windows networking writing team at Microsoft. He is author or coauthor of a number of books published by Microsoft Press in 2008, including Windows Server 2008 Networking and Network Access Protection (NAP) Understanding IPv6,, Second Edition, and Windows Server 2008 TCP/IP Protocols and Services.

 

Last Updated: July 26, 2009

Winteacher.com
Support for IPv6 in Windows Server 2008 R2 and Windows 7

 © 2003-2009 Winteacher.com . All rights reserved