Installing Microsoft Office SharePoint Server 2007 (MOSS) PART1
 
Microsoft Office SharePoint Server 2007 (MOSS)

قبل از شروع  مقدمه ای برای این سرویس باید گفت که برای نصب لازم است که یک Admin و یا یک Developer آن را بداند !

در اینجا ما فقط روش نصب را بررسی می کنیم و به معرفی این سرویس نمی پردازیم چون این سرویس حرف برای گفتن زیاد دارد و......

شابد در آینده بیشتر در مورد معرفی و روش کار آن صحبت کنیم. ما در اینجا فرض را بر این می گیریم که Admin با Developer آشنایی کافی با این سرویس را دارد .

 

Before Installing MOSS 2007

فبل از شروع نصب نیازمندیهای این سرویس را بررسی می کنیم .

  1. Windows Server 2003 + SP1 or SP2 ( Windows Server 2003 R2 )

  2. Active Directory  With ( SharePoint Service Account )

  3. IIS 6.0 + ( ASP.NET 2.0 ) and SMTP Service

  4. Microsoft .NET Framework 3.0

  5. SQL Server 2005 Enterprise Edition + SP1 or higher

دراینجا ما روش نصب را بر رسی می کنیم تذکر کلیه موارد نصب در این مثال بر روی یک سرور انجام شده بعنی سرور ما هم DC می باشد هم SQL 2005 Full بر روی آن نصب است و هم IIS.

البته بهتر می باشد که SQL Server جدا باشد .

Windows server 2003 R2 برای این کار بسیار مناسب می باشد وجود Domain  یا ADS لازم می باشد سوم IIS شما باید ASP.NET 2.0 را پشتیبانی کند برای

این کار دو چیز را بر روی IIS 6.0 باید چک کنید :

 
IIS 6.0 and ASP.NET 2.0

برای شروع اول همانند شکل 1 شما باید بعد از نصب DOTNET Framework 2.0 در آدرس زیر نام Framework هایی که نصب شده اند را مشاهده کنید سپس بر روی

فولدر مربوط به Framework 2.0 رفته و دستور زیر را اجرا کنید تا مطمئن شوید که Framework 2.0 بر روی IIS 6.0 نصب یا Register شده .

در آدرس زیر باید دستور aspnet_regiis.exe -i را اجرا کنید . در فولدر Framework 2.0.

 

 

    Figure 1: .Net Framework 2.0 - Folder

سپس بر روی IIS 6.0 در سرور 2003 رفته و گزینه ASPNET V2.0 را باید Allow کنید در فسمت Web Service Extensions .

تذکر : SMTP Service  و Dotnet Framework 2.0 در بخش Components های Windows وجود دارند و باید نصب شوند .

 
Active Directory and SharePoint Service Account

اگر بر روی IIS 6.0 در بخش Application Pools > DefaultAppPool رفته سپس از آن Properties گرفته و بر روی Identity رفته مشاهده می کنید که هر AppPool با چه

Security Account در شبکه کار می کند . برای SharePoint 2007 نیز لازم است که یک Security Account یا Service Account ایجاد کنید .

در نتیجه همانند شکل 2 شما باید برای آن در ADS یک Service Account ایجاد کنید.

 

 

    Figure 2: Active Directory (SharePoint SrvAcc)

از این Account ما برای راه اندازی سرویس بر روی شبکه و DataBase آن بر روی SQL 2005 استفاده می کنیم .

 
SQL Server 2005 and SharePoint Service Account

بعد از انجام مراحل بالا به SQL 2005 رفته و SrvAcc را که در ADS ایجاد کرده اید به SQL 2005 معرفی می کنید برای اینکه MOSS 2007 بر روی SQL 2005 باید DataBase ایجاد کند با

آن Account که در بالا ساخته ابم. شما برای این کار بعد از نصب SQL Server 2005 Enterprise Edition + sp1 بر روی SQL Server Management Studio رفته و آن را

باز کنید سپس همانند شکل 3 و 4 و 5 مراحل زیر را انجام دهید .

 

 

    Figure 3: SQL Server 2005 Management Studio - Security - Logins

همانند شکل 3 در بخش Logins شما باید یک Account بسازید که معرف SharePoint Service Account باشد .

برای این کار در این بخش یک New Account ایجاد کرده سپس همانند شکل 4 و 5 عمل کنید :

بعد از ایجاد Account در بخش General همانند شکل 4 در بخش Login Name آن را از Active Directory انتخاب کنید .

 

 

    Figure 4: SQL Server 2005 Management Studio - Security - Logins - New Account Properties , step1

سپس در مرحله بعد در بخش Server Roles رفته همانند شکل 5 و موارد زیر را انتخاب کنید .

 

 

    Figure 5: SQL Server 2005 Management Studio - Security - Logins - New Account Properties , step2

موارد SecurityAdmin , Public , DBCreator را انتخاب کرده و OK کنید .

 
Microsoft .NET Framework 3.0

بعد از انجام مراحل بالا شما باید Dotnet Framework 3.0 را نصب کنید که حدود 51MB می باشد .

شما می توانید آن را در DVD VS.NET 2008 پیدا کنید یا از Microsoft Website  بصورت Free Download کنید .

 

تا اینجا ما مراحل پیش نیاز برای نصب MOSS 2007 را انجام داده ایم بهتر است قبل از نصب MOSS 2007 که در PART2 شرح داده می شود یک بار سرور را Reset کنیم .

در بخش 2 با PART2 ادامه مراحل نصب MOSS 2007 را پی می گیریم .

   Installing Microsoft Office SharePoint Server 2007 (MOSS) PART2

   Installing Microsoft Office SharePoint Server 2007 (MOSS) PART3

 

Last Updated: September 11, 2009

Winteacher.com
Expert Zone > Installing Microsoft Office SharePoint Server 2007 (MOSS) PART1

 © 2003-2009 Winteacher.com . All rights reserved