Manage Printers with GPO on Windows Server 2008
 
Printers

در Windows Server 2008  یک سری Policy جدید که ایجاد شده که در این بخش ما یکی از آنها می پردازیم .

در سرور 2008 مورد جدید دیگر نصب و راه اندازی Shared Printer می باشد که شما می توانید برای User ها آن را راه اندازی کنید

سه نوع Local - TCPIP - Shared Printers در GPO قرار داده شده .همانند شکل 1.

استفاده از Shared Printer در این بخش شرح داده می شود .

 

   

    Figure 1: GPMC - GPO Editor - Printers Policy (Windows Server 2008 + SP1)

Shared Printers

برای شروع شما باید در آدرس زیر رفته سپس Right-click کرده و گزینه New سپس Shared Printers را انتخاب کنبد.

 

User Configuration > Preferences > Control Panel Settings > Printers

در مرحله بعد همانند شکل 2 شما می توانید Shared Printer را انتخاب کرده سپس آن را Create کنید.

در قسمت Action شما باید Create را انتخاب کنید در مسیر Printer شما می توانید لیست Printer های Share شده در شبکه را مشاهده و انتخاب کنید.

 

  

    Figure 2: Create New Shared Printer

در آخر همانند شکل 3 شما به GPO یک Shared Printer را معرفی کرده تا بر روی User ها و سیستم ها Apply شود .

 

  

    Figure 3: Shared Printer

 

Last Updated: June 03, 2009

Winteacher.com
Expert Zone > Manage Printers with GPO on Windows Server 2008

 © 2003-2009 Winteacher.com . All rights reserved