Link Layer Topology Discovery (LLTD)
 
Network Map

در Windows VISTA و Windows 2008 Server و همچنین Windows 7 بخشی وجود دارد بنام Network Map که شما

می توانید در این بخش نقشه شبکه را مشاهده کنید . البته در اینجا فقط سیستم های که دارای OS های VISTA به بعد  هستند نمایش داده می شود

VISTA برای نمایش این Network Map از LLTD استفاده می کند که در Windows XP , Windows 2003 Server از آنها پشتیبانی نمی شود .

در نتیجه فقط سیستم های VISTA به بالا نمایش داده می شود همانند شکل 1.

 

   

    Figure 1: Network Map  (Windows VISTA)

LLTD on Windows 2003 Server and XP

برای اینکه در Network Map شما سیستم های دارای Win XP , 2003 را مشاهده کنید باید بر روی تک تک این سیستم ها LLTD Protocol را نصب کنید.

تذکر : LLTD بر روی Windows XP , 2003 نصب نیست بصورت Default.

برای این کار مراحل زیر را باید انجام بدهید :

 

Installing LLTD on Windows 2003 Server

برای نصب LLTD Responder Protocol شما باید Software update KB922120 را بر روی سیستم 2003 را نصب کنید لینک آن درزیر می باشد:

برای Windows XP نیز می توان از آن استفاده کرد :

Microsoft Website Download : Link Layer Topology Discovery (LLTD) Responder (KB922120)

یعد از Download آن در مرحله اول آن را نصب کرده امکان دارد در زمان نصب بر روی 2003 سیستم Error بدهد برای version سیستم عامل برای

رفع آن شما همانند شکل 2  در Compatibility Tab گزینه Windows XP را انتخاب کنید .

  

    Figure 2: Software Update - Properties (Windows 2003 server)

بعد از نصب Update شما باید LLTD را بر روی Network Adapter فعال کنید یا در واقع نصب کنید .

برای این کار همانند شکل 3 بر روی  LAN خود Properties گرفته سپس Install را انتخاب کنید .

 

  

    Figure 3: Local Area Connection - Properties (Windows 2003 server) step1

سپس همانند شکل 4 گزینه Protocol را انتخاب کرده و دگمه Add را بزنید.

  

    Figure 4: Local Area Connection - Properties  (Windows 2003 server) step2

سپس همانند شکل 5 شما باید LLTD را انتخاب کرده و ok کنید .

  

    Figure 5: Local Area Connection - Properties  (Windows 2003 server) step3

در نتیجه همانند شکل 6 شما LLTD را بر روی LAN دارید .

  

    Figure 6: Local Area Connection - Properties  (Windows 2003 server)

 

در آخر بر روی Windows VISTA یا 2008 شما می توانید لیست سیستم های Win XP , 2003 Server را که بر روی آنها LLTD Responder نصب شده را

در Network Map مشاهده کنید همانند شکل 1  و 7 .

 

  

   Figure 7: Network Map  (Windows VISTA)

همانند شکل 7 مشاهده می کنید که سیستم ها را با MAC , IP Address نمایش می دهد در Network Map.

 

Last Updated: May 03, 2009

Winteacher.com
Expert Zone > Link Layer Topology Discovery (LLTD)

 © 2003-2009 Winteacher.com . All rights reserved