Windows Server Update Services - Part3
 

در این بخش تنظیمات Options را بررسی می کنیم در WSUS.

مواردی که در زیر مشاهده می کنید در این صفحه بررسی می شوند :

 
 1. Options

  • Updates Source ( Upstream Server , Microsoft.com) and Proxy Server

  • Product and Classification

  • Updates Files and Lang

  • Synchronization Schedule

  • Computers

 

در Options همانند شکل 1 کلیه تنظیمات WSUS وجود دارد که برخی از آنها که مهم می باشند را بررسی می کنیم .

   

      Figure 1: WSUS 3.0 - Options

Updates Source and Proxy Server

در این قسمت شما مشخص می کنید که سرور شما مستقیما از Microsoft Update باید Update ها را بگیرد یعنی Internet و با اینکه از یک سرور Local در

شبکه خود .همانند شکل 2:

   

      Figure 2: WSUS 3.0 - Options (Update Source and Proxy Server - Update Source Tab)

در اینجا برای سرور خود یک Upstream Server معرفی شده با IP:192.168.1.10 و Port:8530 اگر گزینه بالایی انتخاب شود بعنی سرور مستقیما از Internet

باید Update ها را Download کند .اگر گزینه This server is a Replica را انتخاب کنید سرور شما که Child یک سرور دیگر با آدرس 10 است وقتی Sync شود

کلیه Update ها را از سرور Parent گرفته Automatic Approve کرده و Automatic آنها را Download می کند .البته فقط Update هایی که سرور Parent

آنها را برای خودش Approve کرده .در این حالت شما بر روی سرور خود نمی توانید چیزی را Approve کنید .

Proxy Server

تنظیمات برای Proxy خود برای اتصال به Internet را در این قسمت باید انجام داد.

   

      Figure 3: WSUS 3.0 - Options (Update Source and Proxy Server - Proxy Server Tab)

 
Product and Classification

در اینجا شما نام محصولات و Type مربوط به Update ها را مشخص می کنید برای مثال برای Windows XP چه Update هایی را می خواهید

Service Pack ها و با Hotfix ها و Security Update ها و یا Driver ها و ....

در شکل زیر شما می توانید در بخش Products نام محصولاتی از Microsoft را که می خواهید WSUS در مورد آنها فقط Update ها را بگیرد مشاهده میکنید :

   

      Figure 4: WSUS 3.0 - Options (Product and Classification - Products Tab)

تذکر: فقط محصولاتی که لازم دارید با توجه به HDD خود انتخاب کنید برای کار WSUS و Download کلیه update حجم هارد دیسک و درایوی که

WSUS Folder بر روی آن است مهم می باشد برای شروع یک ظرفیت 50GB تا 100GB لازم می باشد .البته این مقدار جدا از مفداری می باشد که خود ویندوز

و نرم افزار های شما می گیرد یعنی باید بعد از نصب WINDOWS و SQL 2005 Full و WSUS 3.0 حداقل این مقدار Free داشته باشید .

هر جه محصولات بیشتری را انتخاب کنید به همان نسبت باید فضای بیشتری را به Partition خود بدهید .

تذکر از SQLExpress 2005 بهتر است استفاده نکنید و همچنین Internal Database را در زمان نصب WSUS نیز انتخاب نکنید چون مشکل دارد و

بعد از مدت زمان مثلا 5 با 6 ماه امکان خراب شدنش بالا است البته توصیه می شود که استفاده نشود چون خیلی Safe نیست .

بهتربن کار استفاده از SQL 2005 Full می باشد باید Full نصب شود و SP2 آن نیز نصب شود . سپس WSUS 3.0 + SP1 را نصب کنید .

چون SQL2005 سیستم تقریبا قوی با Ram بالا می خواهد سرور کمتر Ram 2GB توصیه نمی شود .Ram بالا و CPU قوی لازمه این سرور هست .

وجود Antivirus بر روی WSUS بسیار مهم است در شبکه های بزرگ که بیشتر از 30 کامپیوتر وجود دارد معمولا 2 سرور WSUS وجود دارد یکی مستقیما

به Internet متصل هست  دومی Child آن می باشد و Backup  آن که البته سیستم ها شبکه بهتر است که به دومی متصل شوند

در این حالت اگر یکی از سرور ها خراب شد شما می توانید از دومی استفاده کنید تا زمانی که یک WSUS جدید بجای سرور خراب شده ایجادکنید

و با یکبار Sync کردن با سرور سالم دومی را Update  کرده و Mirror اولی کنید .

WSUS حتی با SQL 2005 Full هم امکان خراب شدن Database آن وجود دارد پس بهتر است که همیشه 2 سرور که Mirror هم هستند داشته باشید.

در بخش Classification شما مواردی را انتخاب می کنید که آن موارد نیز در حجم Partition شما نقش بازی می کنند .

 
Classification

در اینجا شما مشخص می کنید که کلاس و type آن Update ها برای مثال برای Windows XP چه باشد SP باشد با Security Update باشد یا Critical Update

باشد و یا Driver باشد:.

   

      Figure 5: WSUS 3.0 - Options (Product and Classification - Classification Tab)

برای مثال اگر Driver یا Service Packs SP را انتخای کنید مقدار Update ها دریافتی از Microsoft بسار زیاد و یسار پرحجم می شود به همین دلیل

این به Admin بستگی دارد و شرایط شبکه ای که دارد و.... به همین دلیل اگر جا به اندازه کافی دارید و محدودیت حجمی برای Download از Internet ندارید

این موارد حجیم را انتخاب کنید البته گزینه Service Pack برای بیشتر Admin مهم می باشد و منطقی تر .

 

در شکل زیر شما  Products Tab را بر روی یک Downstream Server یا Child مشاهده می کنید که Readonly و شما نمی توانید آن را تغییر دهید چون

از Parent خود به ارث برده .

   

      Figure 6: WSUS 3.0 - Options (Product and Classification - Products Tab)

 
Updates Files and Lang

در این بخش شما مشخص می کنید که آیا می خواهید که Update های Download شده از Microsoft بر روی سیستم ذخیره شوند

و همچنین می توانید مشخص کنید آیا Automatic کلیه Download ها بر روی Client ها Install شود یا سیستم تا زمانی که شما Approve نکردید یک

Update را آن را بر روی  سیستمی Install نکند

   

      Figure 7: WSUS 3.0 - Options (Update Files and Languages - Update Files Tab)

Languages

در این بخش شما زبان را مشخص می کنید که معمولا EN باید انتخاب شود .

 
Synchronization Schedule

در اینجاشما زمان Sync شدن با Parent خود که می تواند یک سرور WSUS دیگر در شبکه Local باشد و یا Microsoft.com باشد یعنی Internet را مشخص

می کنید :.

   

      Figure 8: WSUS 3.0 - Options (Synchronization Schedule)

Computers

در بخش Computers شما نوع با روشی را که برای ایجاد Group بر روی WSUS برای Computer ها در نظر دارید را مشخص می کنید.

   

      Figure 9: WSUS 3.0 - Options (Computers)

اگر درGroup Policy گروه بندی کرده اید باید گزینه دوم را انتخاب کنید در غیره ابنصورت سرور Computer ها را به Unassigned Group وارد می کند .

 
 

  Related Topic :

Last Updated: November 30, 2008

Winteacher.com
Expert Zone > Windows Server Update Services - Part3

 © 2003-2009 Winteacher.com . All rights reserved