Windows Server Update Services - Part2
 

در بخش دوم WSUS گزینه های مختلف WSUS 3.0 + SP1 را بررسی می کنیم .در بخش 1 ما از WSUS 2.0 استفاده کرده ایم در این بخش از

WSUS 3.0 استفاده می شود .در بخش سوم ادامه بخش دوم را می توانید مشاهده کنید .

 •  Windows Server Update Services - Part2

  • Updates

   • All Updates

   • WSUS Updates

  • Computers

  • Downstream Server

  • Synchronizations

Updates

دراین بخش انواع update ها را می توان مشاهده کرد . در بخش allupdates شما کلیه update ها را مشاهده می کنید .

   

      Figure 1: WSUS 3.0 - AllUpdates

اگر در این بخش Approval خود را مساوی Approved قرار دهید و Status را مساوی Any شما کلیه Update هایی که را که WSUS گرفته و آماده کرده

برای نصب بر روی Client ها رامشاهده می کنید .

 
Updates Warning and Error

برخی موارد ممکن می باشد که Update گرفته شده باشد اما درست بر روی Client ها نصب نشده یاشد و یا اینکه Update کامل و Download نشده باشد

از Internet بر روی WSUS شما در زیر دو حالت را مشاهده می کنید.

   

      Figure 2: WSUS 3.0 - AllUpdates (Warning - Update Needed by 1 Computers)

در شکل 2 شما مشاهده می کنید که یک Update یک Warning داده وقتی بر روی آن رفته می توان ریز مورد را مشاهده کرد .

 

  

      Figure 3: WSUS 3.0 - AllUpdates (Error - Update Failed to Download)

در شکل 3 شما مشاهده می کنید که update مورد نظر Error داده که مریوط می شود به Download نشدن آن .

موارد دیگر ممکن است رخ دهد همانند شکل 4:

   

      Figure 4: WSUS 3.0 - AllUpdates (Warning - Update Not installed)

در اینجا این Update بر روی یک سیستم از سیستم های شبکه نصب نشده .

 
Wsus Updates

در این بخش Update های مربوط به خود سرور WSUS را می توان مشاهده کرد .

   

      Figure 5: WSUS 3.0 - WSUS Updates

شما یاید خود سرور WSUS را نیز تنظیم کنید که از خود UPDATE ها را گرفته و بر روی خود نصب کند .در نتیجه ابن Update ها بر روی خود سرور نیز

نصب شده .

 
Computers

در این بخش لیست کلیه سیستم هایی که حداقل یکبار به سرور Connect شده اند تا update بگیرند را مشاهده می کنید

هر سیستمی با هر Domain می تواند به یک WSUS که در شبکه است وصل شود و UPDATE بگیرد فقط کافی است که در Policy و با Registry آن تنظیم

شود که از آن سرور با Port درست توسط Http سرویس گیرند . و البته Automatic Update آنها نیز فعال باشد .

توصیه می شود که XP ها بهتر است حدافل SP2 را داشته باشند تا UPDATE های کمتری از WSUS بگیرند البته اگر SP3 نصب باشد ابن تعداد کمتر

نیز می شود .

 

   

      Figure 6: WSUS 3.0 - Computers

DownStream Server

سرور های WSUS می توانند Parent و Child یکدیگر باشند در نتیجه سرورParent هر تنظیمی داشته باشد به سرور Child خود منتقل می کند

ور در سرور Child  شما نمی توانید تنظیمات Option را تغییر دهید چون از Parent به ارث برده و Readonly می باشند .اگر لازم است در شبکه دو یا

بیشتر wsus داشته باشید یکی Parent می باشد و بقیه را می توان Child یا DownStream آن کرد .پس Upstream سرور همان Parent می باشد

و DownStream Server همان Child می باشد .

بر روی هر سرور شما می توانید Upstream Server  آن را مشخص کنید که آیا یک سرور درشبکه شما است و یا اینکه Microsoft.com است

یعنی مستفیما از Internet سرور شما Update ها را بگیرد .اگر سروری Upstream خود را سرور شما قرار دهد لیست آنها و نام آنها را در این بخش

یعنی در DownStream Server مشاهده می کنید .برای مشاهده چگونگی تعریف Upstream Server به Part3 که در زیر لینک آن موجود است رجوع کنید .

 

   

      Figure 7: WSUS 3.0 - Downstream Servers

Synchronizations

زمان بندی برای Update شدن WSUS از Upstream Server خود که می تواند همانطور که در بالا گفتیم یک سرور Local باشد و یا Microsoft.com در اینجا

مشخص می شود و نیز تعداد دفعات Connect شدن به سرور Upstream و همچنین تعداد Update هایی که Download شده اند و ....

   

      Figure 8: WSUS 3.0 - Synchronizations

تذکر:وصل شدن به سایت Microsoft  چون از طریق Internet می باشد معمولا بر روی سرور Parent فقط رخ می دهد و به همین دلیل بهتر است

که این Sync شدن شبها رخ دهد زمانی که ترافیک Internet شما بسیار کم می باشد تا سرور به راحتی و با سرعت بیشتر Update ها را Download کند .

در حالت عادی سرور بعد از Sync شدن فقط تعداد Update های جدید را از Microsoft می گیرد و آنها را Download نمی کند تا شما دستی آنها را Approve

کنید برای Download شدن .بعد از Sync شدن با Upstream Server خود که می تواند Local باشد یا Microsoft.com

لیست آنها به Allupdates اضافه شده اما چون Approve نشده اند Download نمی شود .شما باید آنها را

Select کرده سپس Approve کنید تا سیستم شروع به Download کند .الیته ممکن است در حالت Local این عمل Automatic رخ دهد ولی بهتر است

چک کنید .در هر دوحالت شما می توانید سرور را تنطیم کنید که وقتی Sync شد با سرور Parent خود بصورت Automatic آنها را  Approve نیز کند تا

بعد از Approve شدند سرور شروع به Download آنها بکند .

تذکر: سرور WSUS مواردی را که بر روی Products and Classification مشخص شده را در زمان Sync از Parent خود می گیرد.

برای مشاهده چگونگی تنظیمات Sync  و Products & Classification به Part3 رجوع کنید.

 

  Related Topic :

Last Updated: November 30, 2008

Winteacher.com
Expert Zone > Windows Server Update Services - Part2

 © 2003-2009 Winteacher.com . All rights reserved