Restore Process on MS Exchange Server 2003
 

مرحله دوم Restore کردن اطلاعات Backup گیری شده می باشد .

قبل از شروع ما توسط یک ابزار ساده داخل Inbox مربوط به Administrator را پر می کنیم یعنی در واقع چندین Email به

آن ارسال می کنیم تا بهتر بتوان Restore کردن اطلاعات را حس کرد

برای این کار از یک فایل Exe استفاده می کنیم بنام Msender برای این کار .

  

  Figure B: MSender

این ابزار می تواند تا 1000 mail به یک آدرس در شبکه ارسال کند البته Mail های ارسالی بسیار کوچک می باشند از نظر حجمی

و با زدن کلید Ctrl+C می توانید به کار آن پایان داد .

همنانطور که در شکل B مشاهده می کنید این دستور به سرور MEMBERSERVER1 که یک Exchange Server می باشد

و به Email:administrator@enterprise.com یک سری Mail ارسال می کند.

  

   Figure 5: Administrator Mail Inbox

در شکل 5 می توانید مشاهده کنید که تعداد 151 Mail برای Administrator ارسال شده توسط Msender.exe و بر روی Inbox  آن قرار دارد .

بعد از اجرای Msender و پر کردن MailBox ها شما باید مراحل Backup گیری را که در بالا گفته شد را انجام دهید

تا از کلیه Inbox ها یک Backup کلی گرفته شود .

این نکته مهم می باشد که اول Mail Box را پرکنید برای تست سپس Backup گیری کنید و در آخری قبل از Restore کردن

آن کلیه Mail های درون Inbox مربوط به Admin را Delete کنید.

بااین کار اگر عمل Restore شما درست انجام شود کلیه Mail های پاک شده باید بدرستی بازیابی شود و یا در واقع Restore شوند .

Creating Recovery Storage Group RSG

در این مرحله برای Restore کردن DataBase از روش Recovery Storage Group استفاده می شود برای Restore کردن اطلاعات Database

بر روی MailServer دو روش زیر وجود دارد:

  1. Recovery Storage Group

  2. Alternate Recovery Forest

در این صفحه ما مورد اول را برسی می کنیم یعنی Recovery Storage Group.

برای شروع در Exchange System Manager بر روی سرور رفته و Right-Click کرده سپس گزینه New را انتخاب

و در در آخر Recovery Storage Group را انتخاب می کنیم .

  

   Figure 6: Creating Recovery Storage Group step1

سپس همانند شکل 7 شما باید نام آن را مشخص کنید.

  

   Figure 7: Creating Recovery Storage Group step2

تذکر : آدرس یا Location های Transaction Log و System بهتر می باشد که متفاوت باشند .مانند Figure 7.

در نتیجه شما دارای یک RSG می شوید همانند شکل 8.

  

   Figure 8: Recovery Storage Group (RSG)

بعد از ساختن RSG شما باد به آن یک Database اضافه کنید برای این کار بر روی آن Right-click کرده سپس

گزینه  Add Database to Recover را انتخاب کنید

  

   Figure 9: Recovery Storage Group (RSG)  - Add Database

بعد این مرحله شما نام SRG DATABASE را مشخص می کنید همانند شکل 10.

  

   Figure 10: Recovery Storage Group - General TAB

تذکر نام را بهتر می باشد که تغییر داده و یک تاریخ به آن برای مثال اضافه کنید.

در مرحله بعد در Database TAB باید گزینه This database can be overwritten by a restore را فعال کنید .همانند شکل 11.

   

   Figure 11: Recovery Storage Group - DataBase TAB

در آخر شما یک RSG با Database دارید همانند شکل 12.

  

   Figure 12: Recovery Storage Group - MailInbox Store

در مرحله بعد شما بر روی Database موجود بر روی RSG باید Permission ها را تغییر دهید برای Restore کردن bkf فایل

بر روی آن برای این کار همانند شکل 13 باید.بر روی MailBox Store (MEMBERSERVER1) - Dec2007 خود Right-click کرده

سپس به Security TAB رجوع کنید .

   

   Figure 13: Recovery Storage Group - MailBox Store - Properties - Security TAB

در شکل 13 شما مشاهده می کنید که بر روی Database یک گروه بنام Backup Operators اضافه شده و Full Access به آن داده شده .

برای انجام دادن کامل عمل Restore بر روی Recovery Storage Group نیاز می باشد که Permission های مربوطه را تعریف کنیم .

شکل کار به این صورت می باشد که شما یک RSG می سازید سپس به آن یک MailInbox که می خواهید آن Restore شود Add می کنید

 

سپس فایل BKF را بر روی Milbox درون RSG که ساخته اید Restore می کنید البته باید قبل از Restore کردن مراحل گفته شده در شکل 11 و همچنین

مراحل زیر در Permission را رعایت کنید در غیره اینصورت Restore انجام نمی شود.

 

برای Permission اول Administrator را عضو گروه Backup Operators Group می کنید

سپس مرحله دوم در Permission را انجام می دهید و آن این می باشد که کلیه بخشهایی که

Deny می باشد برای Domain Admins و Enterprise Admins و .... را به Allow نغییر می دهید همانند مرا حل زیر :.

   

   Figure 14: Recovery Storage Group - MailBox Store - Properties - Security TAB - Advanced Security

در واقع باید هرجا Deny دیدید آن را Allow کنید همانند شکل 14.

برای این کار شما باید بر روی RSG رفته سپس بر روی MailBox Store آن رفته و Properties گرفته

سپس بر روی بخش Advanced رفته سپس همانند 15. گزینه Allow Inherit را برداشته سپس در پنجره ظاهر شده گزینه Copy را انتخاب کرد

سپس شروع کنید تک تک Deny ها را به Allow تغییر دادن همانند شکل 14.

   

   Figure 15: Recovery Storage Group - MailBox Store - Properties - Security TAB - Advanced Security

در آخر آن موارد را Apply کرده تا کلیه Access ها داده شود .

بعد از انجام این کار شما آماده این می باشید که Bkf File را بر روی Database خود Restore کنید

برای انجام این کار قبل از شروع حتما به گزینه اشاره شده در شکل 11 توجه کنید.

که گزینه The Database Can be overwritten by a Restore حتما Check خورده باشد .

 

Restore BKF File with NTBACKUP.EXE

در این مرحله شما همانند شکل 16 باید بر روی فایل BKF رفته و آن را اجرا کرده.

سپس در Ntbackup گزینه Restore را انتخاب کرده تا همانندشکل 16 برای شما ظاهر شود.

در اینجا برای Restore کردن همانند شکل موارد را انتخاب می کنید .

  

   Figure 16: Restore wizards step 1

سپس Next را زده تا شکل 17 ظاهر شود

   

   Figure 17: Restore wizards step 2

در اینجا شما باید یک Temp Location را مشخص کنید و گزینه Last Restore Set را انتخاب کنید .

تذکر گزینه Mount Database After Restore را نباید انتخاب کنید .

سپس Next را بزنید . در آخر همانند شکل 18 شما باید Status Completed را داشته باشید .

  

   Figure 18: Restore wizards

تا اینجا شما توانسته اید اطلاعات را بر روی RSG بر گردانید حالا باید اطلاعات را بصورت Online از روی RSG به First Storage Group انتقال دهید .

 
Mount Store

برای این کار همانند شکل 19 باید بر روی MailInbox Storage درون RSG رفته و Right-click کرده

سپس گزینه Mount Store را انتخاب کنید تا همانند شکل 19.

پیغام را دریافت کنید .اگر Successfully نگرفتید و یا Error دیگری گرفتید باید به موارد که در بالا گفته شد بیشتر دقت کنید و به Event Log سیستم نیز

مراجعه کنید .

  

   Figure 19: Mount Store

بعد از گرفتن Successfully شما باید همانند شکل زیر دو گزینه جدید Logons , Mailboxes را داشته باشید .

  

   Figure 20: RSG - Mailbox Store - Mailboxes

همان طور که مشاهده می کنید در بخش MailBoxes شما نام User ها را می توانید مشاهده کنید با Size و Total Items متفاوت .

قبل از شروع Recover کردن MailBox ها شما باید بر روی First Storage Group  رفته بر روی Mailbox Store آن رفته

سپس بر روی آن Properties گرفته و به Database Tab بروید.

سپس گزینه  This Databse can be overwritten by a restore را انتخاب کنید و Apply کنید این کار بسیار مهم می باشد و ممکن است کمی زمان ببرد .

  

   Figure 21: First Storage Group - DataBase TAB

سپس به RSG برگشته بر روی MailBox Store رفته به قسمت Mailboxes رفته و بر روی هر User که می خواهید Right-click کرده

سپس Exchange Task را اجرا کنید .

 
Exchange Task

در این بخش همانند شکل 22 شما مراحل را باید انجام دهید . بعد از آمدن صفحه اول و زدن Next شکل 22 ظاهر می شود سپس Next را زده .

  

    Figure 22: Exchange Task - Recover Mailbox data - step1

در مرجله بعد باز هم Next را زده تا شکل 23 ظاهر شود .

  

    Figure 23: Exchange Task - Recover Mailbox data - step2

در اینجا شما می توانید یکی از این دو مورد را انتخاب کنید که سرح هر یک در زیر آن نوشته شده .ما در اینجا مورد اول را انتخاب می کنیم

سپس Next را می زنیم .

   

    Figure 24: Exchange Task - Recover Mailbox data - step3

در آخر همانند شکل 24 شما مراحل Recover شدن را مشاهده می کنید .

بعد از Restore کردن Mail های مربوط به Administrator به First Storage Group رفته همانند شکل 26 و مشاهدم می کنید

که Mail ها به Inbox اضافه شده است .

  

    Figure 25: Mailboxes (Before Recover)

در شکل 25 شما Inbox را قبل از Recover کردن مشاهده می کنید و در شکل 26 شما می توانید بعد از Recover شدن را مشاهده کنید .

  

    Figure 26: Mailboxes (After Recover)

برای اطمینان به Outlook رفته و نتیجه را مشاهده کنید همانند شکل 27.

   

    Figure 27: Outlook - Mailboxes (After Recover)

بعد انجام Restore کردن کلیه اطلاعات مورد نظر شما و پایان کار باید چند مورد را انجام دهید

اول اینکه باید گزینه ای را که در شکل 21  توضیح داده شد را Uncheck کنید یعنی غیره فعال

کنید دوم باید  RSG را پاک کنید و هر وقت که لازم شد دوباره آن را بسازید و مراحل بالا را انجام دهید

البته باکمک آخرین Backup .تذکر اول باید Database آن را پاک کنید سپس خود RSG .

توصیه می شود مراحل بالا بر روی یک سرور Test انجام شود سپس در محیط واقعی آن را انجام دهید.

 

Last Updated: December 28, 2007

Winteacher.com
Expert Zone > Restore Process on MS Exchange Server 2003

 © 2003-2008 Winteacher.com . All rights reserved