Backup Process on MS Exchange Server 2003
 

در این بخش یک روش برای گرفتن Backup از Mail Server را معرفی می کنیم در Exchange Server 2003 گرفتن Backup بصورت خودکار وجود ندارد

و برای این کار شما باید از Ntbackup استفاده کنید برای گرفتن Backup از Mail Database .

Backup Operators Group

قبل از گرفتن Backup شما باید User Administrator را که با آن به سرور Login کرده اید را عضو این گروه کنید هم برای گرفتن Backup وهم برای

Restore گردن Data نیاز به این کار می باشد . همانند شکل 1:

  

  Figure 1: Backup Operators Group

Backup Process

مرحله اول گرفتن Backup از Mailserver برای شروع به مراحل زیر دقت کنید .

1.برای شروع با اجرای دستور ntbackup.exe می توانید شروع کنید سپس مراحل Backup Wizard را ادامه داده . تذکر نوع Backup باید Full باشد .

همانند Figure 2 و موارد مشخص شده را انتخاب کنید :.

  

   Figure 2: Backup Wizard Step 1

سپس در مرحله بعد شما همانند شکل 3 باید آدرسی برای ایجاد فایل bkf را مشخص کنید و همچنین نام فایل را .

تذکر: شما نمی توانید از Public Folder موجود در First Storage Group نسخه پشتیبان داشته باشید.

   

   Figure 3: Backup Wizard Step 2

در آخر شما باید همانند شکل 4 Backup Completed را دریافت کنید .

  

   Figure 4: Backup is Complete

Time of last full backup

بعد از گرفتن یک Full Backup برای اطمینان می توانید بر روی Exchange System Manager رفته و بر روی سرور کلیک کرده

و بر روی First Storage Group کلیک کنید سپس

بر روی MailBox Store رفته بر روی آن Properties گرفته و به DataBase TAB رفته و آنجا همانند

شکل زیر به قسمت Time of last full backup توجه کنید تا متوجه شوید که آخرین تاریخ گرفتن Backup کامل و درست کی بوده است .

  

    Figure A: MailInbox Store - Database TAB - Time of last full backup

در اینجا با دیدن این مورد می توان مطمئن شد که سیستم بدرستی از Mail Server یک Full Backup گرفته .

برای مشاهده مراحل  Restore کردن Backup بر روی لینک زیر کبلک کنید .

 
  1. Restore Process on MS Exchange Server 2003

Last Updated: December 28, 2007

Winteacher.com
Expert Zone > Backup Process on MS Exchange Server 2003

 © 2003-2008 Winteacher.com . All rights reserved