Using NAT For Mail Server - PART1
 

در این بخش به معرفی یکی از روش های راه اندازی Mail Server بر روی یک سرور که دارای IP Static در Internet می باشد می پردازیم .

در شکل زیر شما می توانید ساختار شبکه را مشاهده کنید .

  

  Figure 1: Network Infrastructure

هدف ما از راه اندازی یک Mail سرور در  Internet این می باشد که افراد بتوانند Mail های خود را از بیرون از شرکت نیز مشاهده کنند و...

برای این کار با خریداری یک Domain و سپس Register کردن یک MX Record در Internet برای آن Domain کار را شروع می کنیم .

در اینجا بر روی DNS خودمان که بر روی سرور NAT می باشد ما این کار را کرده ایم در واقع ما MX رکورد را در Zone خود اضافه کرده ایم برای انجام این کار

شما می توانید از شرکتی که از آن Domain  و IP Static را خریداری کرده این راهنمایی بخواهید .

بصورت خلاصه می توان گفت یک سرویس DNS بر روی سرور NAT راه اندازی می کنیم و یه Firewall اجازه عبور ترافیک DNS از دو TCP , UDP Port 53 را

میدهیم وآن را به خود سرور که NAT می باشد MAP می کنیم بر روی Public Interface موجود بر روی سرور NAT تنظیمات به شرح زیر می باشد :

البته شما می توانید این موارد را انجام ندهید و  و موارد DNS را از طریق شرکتهای اینترنتی انجام دهید .

در این مثال ما خود موارد DNS را انجام داه ایم و نیز باخرید Domain .... خود Host آن شده ایم و بر روی DNS  خود یک Zone با نام آن Domain ایجاد کرده و

A Record  و MX Record های مورد نیاز را اضافه کرده ایم .

  

  Figure 2: DNS Zone - NAT Server

موردی که بر روی DNS Zone می بایست تعریف شود این می باشد که شما MX Record را به یک A Record اشاره می دهید که آن A رکورد

به سرور NAT اشاره می کند .

 • Public Interface Address : 82.?.?.?

 • Private Interface Address : 192.168.1.1

در واقع شما در DNS سرور NAT را به عنوان Mail Server معرفی می کنید سپس بر روی NAT بر روی Public Interface شما سرویس SMTP را MAP می کنید

می کنید به IP Address مربوط یه Exchange Server  که نام آن MXSERVER می باشد و دارای آدرس 192.168.1.80 می باشد

 

  Figure 3: NAT - Public Interface - Services and Ports

برای این کار همانند شکل 3 شما بر روی Public Interface می روید  در بخش Service & Portsسپس گزینه SMTP انتخاب می کنید

و همانند شکل 4 این سرویس را به آدرس سرور MXServer که هم سرویس Active Directory و هم Exchange Server بر روی ان می باشد MAP کنید .

  

  Figure 3: NAT - Public Interface - Services and Ports - Edit Service (smtp)

تذکر بر روی سرور NAT برای اینکه بصورت Firewall می باشد باید Port های TCP/UDP مورد نیاز باز باشند تا سرویس ها کار کنند :.

 1. DNS

  • TCP 53

  • UDP 53

 2. SMTP

  • TCP 25

  • UDP 25

 3. POP3

  • TCP 110

تذکر هر دو port UDP/TCP باید باز باشند و بصورت صحیح Map شوند به سرور های خودشان در Private Lan .

  

 

در شکل بالا شما می توانید چگونگی تعریف Resource Record های موجود بر روی DNS Zone تعریف شده بر روی سرور NAT را مشاهده کنید .

نامی که برای Domain خریداری شده در Internet استفاده می کنید باید همنام با این DNS Zone باشد تا مشکلی رخ ندهد . به دلیل اینکه HOST مربوط به

Domain خودتان می باشید در نتیجه باید نام Zone با نام Register شده در Internet یکی باشد .

تا اینجا ما توانستیم ارتباط بین Internet با Mail Server و Mail Server با Internet را ایجاد کنیم . تذکر بر روی Mxserver شما باید Default Gateway را معرفی

کنید و IP Address :192.168.1.1 را وارد کنید تا سرور Mail بتواند Internet را ببیند .

 

برای اطلاعات بیشتر در مورد Configuration مورد نیاز بر روی Mail Server به لینکهای زیر رجوع کنید .

 1. Setup Microsoft Exchange Server 2003 with NAT (STEP1)

Last Updated: October 5, 2007

Winteacher.com
Expert Zone > Using NAT For Mail Server - PART1

 © 2003-2007 Winteacher.com . All rights reserved