IP Sniffer tool
 

از این ابزار یک Admin می تواند استفاده کند برای بدست آورد لیستی از کلیه Packet هایی که در شبکه وجود دارند و بین سیستم ها و Switch ها ردوبدل

می شود برای نمونه یک مثال در شکل 1 مشاهده می کنید که توسط  ابزار IP Sniffer که توسط Ervan.L نوشته شده و بسیار مفید می باشد و در سه Mode

NDIS , RAW IP , Wincap کار می کند . در حالت Wincap شما می توانید این نوع را با نصب Wincap 3.0 or 4.0 داشته باشید برای حالت NDIS  می توانید

Protocol مربوطه را نصب کنید که بر روی فایل بنام ndisprot.sys وجود دارد که البته این فایل در درون Source همین برنامه وجود دارد .

 

  Figure 1: IP sniffer Tool

همانطور که در شکل 1 مشاهده می کنید این ابزار توانایی این را دارد که به شما نمایش دهد کلیه اتفاقاتی که بر روی شبکه می افتد ازجمله Broadcast

Packet های شبکه و غیره و  همچنین رابطه بین سیستم ها زمانی که شما ترافیک شبکه را بصورت Realtime مشاهده می کنید می توانید مشاهده کنید

کدام سیستم ها در شبکه بسیار فعال می باشند و کدام سیستم ها کمتر که این خود نمایان کنند بسیاری از موارد می تواند باشد مانند وجود Worm و با

Virus و یا وجود یک Attack از طرف یک یا چند سیستم به یک یا چند سرور و ..... زمانی که شما مشاهده می کنید مثلا تعداد Packet های به آدرس

Broadcast شبکه شما زیاد از حد معمول می باشد این شان دهده مشکل و یک جور طوفان Packet در شبکه شما می باشد که می تواند نمایان کنند موارد

مانند Worm و یا Attack باشد و یا حتی ویروس و .....

در شکل 2 شما مشاهده می کنید که سیستم با IP ADDRESS : 192.68.101.1 به چند IP ADDRESS که در Range شبکه LAN نمی باشند Packet ارسال کرده

این می تواند نمایان کنند مواردی همچون Virus و Worm باشد که بر روی سرور 101.1 در حال فعالیت می باشد تا با شبکه Internet ارتباط برقرار کند

 
Figure 2: IP sniffer Tool
(Click the image for a larger view)

ابزار دیگری بنام Sniffem  وجود دارد که برای کار می توان از آن نیز استفاده کرد همانند شکل 2 از این ابزار نیز می توان استفاده کرد برای  

Monitor  کردن شبکه و دیدن Packet های شبکه در حالتهای مختلف در شکل 2 می توانید مشاهده کنید که Broadcast Packet های شبکه

کاملا مشخص شده اند در شبکه .

        
 Figure 3: IP sniffer Tool - sniffem 1.1
(Click the image for a larger view)
 

Last Updated: July 1, 2007

Winteacher.com
Expert Zone > IP Sniffer tool

 © 2003-2007 Winteacher.com . All rights reserved