Server Performance Advisor (SPA) and Windwos 2003 Server R2 (PART1)
 

در این صفحه به معرفی ابزار Server Performance Advisor v2.0 می پردازیم .

در یک کلام این ابزار به Admin کمک می کند موارد غیرعادی  و غیرمعمول را شناسایی کند بر روی سرور .

این ورژن برای Windows 2003 Server R2 می باشد .البته به Dotnet Framework 1.0 نیز نیاز دارد که بر روی R2 وجود دارد .

در یک نگاه این ابزار مواردی همچون ADS , DNS , File , Printers , IIS و بسیاری از موارد متفرقه دیگر را بر روی سرور چک می کند

و مشکلات آنها را بسیار خوب و دقیق Log می کند و راه حل برطرف کردن را نمایش می دهد .

این ابزار Log های خود را بصورت Xml نمایش می دهد بسیار دقیق و کم حجم و شما می توانید این Log File که بصورت XML می باشد برروی

Website شبکه خود قرار دهید و هر روز آنها را مشاهده کنید البته باید بر روی ابزار Schedule تعریف کنید که LogFile را بصورت Daily ایجاد کند

و در واقع Refresh کند.با ابن کار Admin می تواند هر روز و هر ساعت که بخواهد مشکلات سرور های خود را بروی Website مشاهده کند .

وجود فایهایXSL موجب می شود که XML Page بصورت مناسب نمایش داده شود بر روی IE.

 

وجود Log و نیز Help بسیار خوب برای مشکلات سیستم موجب می شود که این ابزار برای Server ها بسیار مفید باشد .

مشکلات Kernalو همچنین مشکلات Registry که ممکن می باشد برای هر سرویسی وجود داشته باشد چیزی می باشد که Admin نمی تواند

به راحتی متوجه آنها شود این ابزار بسیار کمک می کند به شناسایی بیشتر آنها .

 

SPA برای Admin مواردی را روشن می کند که Admin نمی داند و بسیار مهم می باشد و باید به آنها توجه کرد و این کار را با ایجاد Log

این ابزار انجام می دهد مواردی همچون :Top Request Rate که نمایان کننده تعداد و مقدار Request هایی می باشد که از طرف Client ها آمده

شما می توانید متوجه شوید کدام Client ها بیشتر برای سرور Request ارسال کرده اند و چرا .....

مورد دیگرTop Response Time می باشد که نمایان کننده این می باشد که کدام موارد کار زیاد و زمان زیادی از سرور گرفته برای جواب دادن و....

مورد دیگر CPU use ordered by URL می باشد نمایان کنند اینکه برای IIS کدام URL ها موجب شده اند که CPU بارکاری زیادی را انجام دهد و چرا که

حتما برای Admin مهم می باشد این چرا ها .

مواردی همچون Client Traffic و نیز AD Object مواردی از Report های مهم این ابزار می باشد و البته خیلی موارد دیگر .....

شما می توانید این ابزار را از Microsoft بگیرید در زیر لینک آن وجود دارد :

   Download  Server Performance Advisor  SPA v2.0

 

 این ابزار دارای سه بخش می باشد که ما سعی می کنیم هر سه را تا حد امکان معرفی کنیم .

Server Performance Advisor uses three sources of data to evaluate performance:

  1. performance counters

     

  2. configuration settings (configuration settings are those stored in the registry to configure the relevant server components)

     

  3. trace instrumentation

Performance Counters همان Perfmon ما می باشد یعنی Performance Logs and Alerts می باشد برای اطلاعات بیشتر به System Monitor

رجوع کنید . Trace Instrumentation از سرویس Event Tracing for Windows ETW کمک گرفته و استفاده می کند .

ETW می تواند هر Event را بر روی ADS و File and Printer Services  و خود OS را بصورت Log کند بر روی R2 مورد جدیدی که در ETW ایجاد

شده Log کردن اطلاعات IIS 6.0 می باشد .

SPA تمامی این Log ها را از ETW گرفته و جمع آوری کرده بصورت طبقه بندی شده و نمایش می دهد البته این کار را در زمان بسیار کوتاه انجام

می دهد در کمتر از 300 ثانیه و کمتر از چند دقیقه .

Admin با گرفتن این Report ها می تواند سرور را Analyze کند و مواردی که موجب مشکل شده اند را پیدا کند .

 

 Figure 1: Windows 2003 Server R2 - Server Performance Advisor v2.0

  Figure 1: Windows 2003 Server R2 - Server Performance Advisor v2.0

بعد از نصب می توان همانند شکل 2 بر روی IIS7 گزینه زیر دا دید برای دیدن کامل شکل 2 بر روی آن کلیک کنید .

 
Data Collectors and Reports

برای دیدن نتایج Report های بدست آمده شما می توانید در این بخش کلیک کرده و بر روی سرویس مورد نظر رفته سپس کلید Start را زده

تا سیستم شروع به دریافت Report ها کند این کار مانند شکل 1 که مشاهده می کنید در 300 Seconds انجام می شود .

چهار مورد Perf , Reg , Trace , Kernal مواردی می باشند که سیستم آنها را برای Report ها در نظر گرفته در آخز شما بر روی Repot رفته

گزینه Current راانتخاب کرده و Report  را مشاهده می کنید .همانند شکل 2.

Figure 2: Windows 2003 Server R2 - SPA V2.0 - ADS Report
Figure 2: Windows 2003 Server R2 - SPA V2.0 - ADS Report
(Click the image for a larger view)

در شکل 2 سیستم تمام مواردی که به Active Directory مربوط می شود را نمایش داده که برای مثال در بالا TCP Client output,input Traffic را

مشاهده می کنید که به سرویس ADS رسیده .در اینجا شما متوجه می شوید کدام Client ها چه مقدار با ADS کار کرده اند و .....

در شکل زیر یک نمونه Warning که سیستم به Admin داده را مثال زده ایم توجه کنید :

          Figure 3:  Windows 2003 Server R2 - SPA V2.0 - ADS Report - Warnings Step1 (Click the Images For Full View)
 Figure 3:  Windows 2003 Server R2 - SPA V2.0 - ADS Report - Warnings Step1
(Click the image for a larger view)

در اینجا سیستم یک Warnings به Admin داده و یک Item  قرار داده که یک لینک می باشد و یک Help شما با کلیک کردن بر روی Performance Counter

به Detail آن Warning راهنمایی می شوید و با زدن Help به شما Help آن مشکل داده می شود .در شکل 4 شما می توانید Detail آن را مشاهده

کنید

         Figure 4: Windows 2003 Server R2 - SPA V2.0 - ADS Report - Warnings (Detail) Step2
   Figure 4: Windows 2003 Server R2 - SPA V2.0 - ADS Report - Warnings (Detail) Step2
(Click the image for a larger view)

در اینجا سیستم متوجه شده که 10 Item در Queue قرار گرفته یعنی در صف قرار دارند و هنوز CPU نتوانسته که آنها را اجرا کند و زمان برده

برای اجرا و این خوب مشکل می باشد و یا یک جور کندی کار سرور و CPU می باشد که Admin می بایست آن را برطرف کند .

در زیر مشاهده می کنید که با زدن لینک Help سیستم چگونه شما را راهنمایی می کند .

   Figure 5:Windows 2003 Server R2 - SPA V2.0 - ADS Report - Warnings (Help)

   Figure 5:Windows 2003 Server R2 - SPA V2.0 - ADS Report - Warnings (Help)

 
SPA Help (chm File)

ابزار SPA دارای یک راهنمای کامل می باشد برای شرح مواردی که مهم می باشد و ...

شما می توانید این راهنما را مطالعه کنید و در زمان وجود Error و Warning آن را مشاهده کنید همانند شکل 6 شما می توانید این فایل را

با نام SPAHelp.chm در آدرسی که ابزار را نصب کرده اید پیدا کرده و بخوانید .

   Figure 6:Windows 2003 Server R2 - SPA V2.0 - Help

   Figure 6:Windows 2003 Server R2 - SPA V2.0 - Help

ادامه این صفحه را در Part2 آن می توانید مطالعه کنید برای دیدن آن بر روی لینک زیر کلیک کنید .

 

Last Updated: March 25, 2007

Winteacher.com
Expert Zone > Server Performance Advisor (SPA) and Windwos 2003 Server R2 (PART1)

 © 2003-2007 Winteacher.com . All rights reserved