File Server Resource Manager FSRM
 

در این قسمت با FSRM در Windows 2003 Server R2 آشنا می شویم .

 این Component را می تواند در قسمت Add/Remove Component پیدا کرد و نصب کرد .

 
FSRM

این نرم افزار  توانایی جدیدی می باشد که در Windows Server 2003 R2 قرار داده شده تا Administrator بتواند محدود کند که User ها

چه نوع File هایی را بتوانند بر روی Network Resource خود Save کنند .برای مثال بر روی Network Share ها و Home Folder های افراد .

این ابزار این کمک را می کند که شما به سادگی یک نوع Monitoring بر روی Share Folder ها قرار دهید و برای مثال جلوگیری کنید از ذخیره

کردن فایلهای Audio/Video بر روی آنها توسط User ها و البته انواع Type های دیگر فایل را می تواند در نظر گرفت.

توسط این ابزار می تواند به سادگی تمامی Share Folder های شبکه را Screen کرد .

این ابزار به سه بخش تقسیم شده که  در این قسمت فقط بخش File Screening Management را بررسی می کنیم .

File Screen - Part1

برای Screen کردن فایل ها مراحلی وجود دارد که در زیر مشاهده می کنید :

 

   

     Figure 1: File Server Resource Manager FSRM on MMC v3

وجود Action Pane بر روی MMC از مواردی می باشد که در MMC version 3 اضافه شده .مواردی که در Action Menu وجود دارد در این بخش

نیز مشاهده می شود .

قبل از توضیح در مورد File Screen باید مواردی در مورد File Groups گفته شود .

در این قسمت گروه های انتخاب شده توسط نرم افزار وجود دارد بصورت  Default که در Figure 2 مشاهده می کنید .

File Groups

   

     Figure 2: FSRM - File Groups Node

همانند شکل 2 در این قسمت این گزینه یعنی Movie Files را انتخاب می کنیم این موارد را می تواند Edit کرد و یا Add کرد

در Figure 3 می توان Property این گزینه را مشاهده کرد . برای این کار در Action Pane گزینه Edit File Group Properties را انتخاب کنید.

   

     Figure 3: FSRM - File Groups - Movie Files Properties

 
File Screen - Part2

بعد از آشنا شدن با بخش File Groups در این قسمت بخش دوم Files Screen را بررسی می کنیم .

در این مثال Administrator هدفی را دنبال می کند و آنهم این می باشد که در Home Folder های User ها یک جور File Screen ایجاد کند

تا جلوگیری کند از ذخیره فایلهای فیلم بر روی My Document افراد در Home Folder هر یک .

در Domain به نام Enterprise.com به یک گروه از افراد یک Policy لینک شده که My Document آن افراد بر روی Files Server بنام  12uar7hr133q03

در آدرس Home Users که یک Share Folder بر روی این Server می باشد ذخیره شود .

در نتیجه My Document افراد در آدرس زیر ذخیره می شود در Folder هایی بنام هر User.

\\12uar7hr133q03\Home users

در بخش Group Policy Editor تنظیمات Policy برای رسیدن به هدف Admin را مشاهده می کنید .

 

Group Policy Editor

 
   

     Figure 4: GPMC - Group Policy Object Editor - ( Folder Redirection > My Documents )

در این قسمت بر روی Property گزینه My Document موارد زیر را باید تعریف کرد .

برای اطلاعات بیشتر در مورد GPMC بر روی Group Policy Security Filtering on Windows 2003 Server R2 کلیک کنید

 

   

    Figure 5: GPMC - Group Policy Object Editor - ( Folder Redirection > My Documents > Properties )

      Root Path = \\12uar7hr133q03\Home users

این Policy به Domain لینک شده در نتیجه برای افراد و یا گروهی  که Policy به آنها اشاره می کند اعمال می شود .

برای مثال برای User1 در آدرس Root یک Folder بنام User ایجاد می شود در نتیجه مسیر زیر ایجاد می شود  بر روی File Server .

\\12uar7hr133q03\Home users\User1\My Document

در زمانی که User1 به Domain وارد می شود و Login می شود اطلاعات My Document آن از آدرس بالا Load می شود بر روی Client آن User.

البته برای اولین بار  بعد ایجاد Policy اول کلیه فایلها و  Folder های My Document موجود بر روی Client بر روی File Server در آدرس بالا Copy می شود .

سپس از آن به بعد Client این اطلاعات را از  آدرس بالا می خواند .

 

تذکر: دسترسی آدرس بالا برای Administrator بصورت Access Denied می باشد .

تا اینجا با این Policy که در بخش Group Policy Editor مشاهده کردید یک Home Folder داریم که My Document افراد در آنجا قرار دارد حالا برای

جلوگیری کردن از Save کردن فایلهای Dat , Mpeg به FSRM بر می گردیم و در بخش File Screen تغییرات زیر را انجام می دهیم.

بر روی File Server ابزار FSRM را باز کرده و در بخش File Screens یک Item اضافه می کنیم .همانند شکل Figure 6.

   

     Figure 6: FSRM - File Screen - Create File Screen

آدرس که در File Screen Path مشاهده می کنید آدرس Locally  از Home Users بر روی File Server می باشد.

در اینجا برای  File Server تعریف می کنیم که کدام آدرس را Screen کند در مرحله بعد قسمت Define Custom File Screen Properties را انتخاب

کرده و Custom Properties Button را کلیک کرده تا منوی زیر ظاهر شود .تذکر در آدرس اگر به User1 اشاره نشود File Screen برای همه Userهای

که در این آدرس نامشان فرار می گیرد اجرا می شود در این مثال فقط برای User1 این امر اجرا می شود .

برای اینکه همه User ها را در برگیرد باید File Screen Path = G:\..\..\Home Users باشد

 

   

     Figure 7: FSRM - File Screen - Create File Screen - Custom Properties - Settings Tab

در این قسمت مشخص می کنید که کدام File Group را برای Block کردن آدرس بالا در نظردارید در اینجا Movie Files که در Figure 3 ما ایجاد

کردیم را انتخاب می کنیم .و در حالت Active Screen قرار می دهیم . در آخر OK را انتخاب و درمنوی Figure 6 روی Create Button کلیک کرده.

 

   

     Figure 8: FSRM - File Screen - Create File Screen

در اینجا سیستم یک نام برای مشخص کردن Items ها و گروه بندی آنها برای نمایش می خواهد که نام مناسب وارد شده .

 

   

     Figure 9: FSRM - File Screen ( Created )

در آخر ما یک File Screen Item  بنام Monitoring - Movie Files داریم که Active می باشد .

 
Client Side

زمانی که User1 به Domain وارد شود Windows XP آن دارای یک My Document همانند Figure 10 می باشد با تغییر شکل Icon ها.

 

   

     Figure 10: Client Windows XP - Current User ( User1@Enterprise.com )

زمانی که User1 بخواهد یک فیلم یا یک فایل با پسوند Dat و Mpeg بر روی My Document خود کپی کند پیغام Error مانند شکل 11 دریافت می کند .

 

   

     Figure 11: Client Windows XP - Access is denied ( Error Copy File or Folder )

در اینجا نام فایل Avseq01.dat می باشد که اجازه کپی شدن به آن داده نشده بر روی My Document آن User.

Last Updated: May 01, 2006

Winteacher.com
Expert Zone > File Server Resource Manager FSRM

 © 2003-2006 Winteacher.com . All rights reserved