Technet , MSDN Magazine and MSDN Library
 

در این بخش به معرفی مواردی می پردازیم که Microsoft برای کمک به Developer ها و همچنین Admin ها قرار داده .مهمترین

Resource که یک Administrator برای یک Tool دارد Help آن می باشد اما اگر شما به دنبال چیز بهتر از یک Help می باشید برای کار خود می توانید

از MSDN استفاده کنید به بسیار بسیار کامل و قوی برای راهنمایی افراد می باشد .بیشتر محصولات Microsoft را پشتیبانی می کند و بسیار کار با آن

ساده می باشد و دارای Search و Index خوبی می باشد .در MSDN Library 2002  , 2003  , 2004 شما می توانید به راحتی توسط TOC به هر

موردی که نیاز دارید دسترسی داشته باشید و موارد مورد نیاز خود را پیدا کنید همانند شکل 3 که یک Help خوب برای آشنا شدن با یک ابزار مانند

SMS 2003 را معرفی می کند .TOC Table of Contents در MSDN 2005 , 2006 کمی متفاوت شده و محدود شده و Microsoft توصیه کرده که از Search

بهتر می باشد که استفاده شود برای بدست آوردن اطلاعات خود .

  

      Figure 1: MSDN Library

در شکل 1 می توانید MSDN 2006 رامشاهده کنید که دارای یک گزینه در صفحه اول خود می باشد بنام Whats New که کلیه موارد جدید اضافه

شده به MSDN را می توانید در آنجا پیدا کنید معمولا هر سال بالای هزار مورد مقاله و ... می باشد .در شکل 2 می توانید مشاهده کنید سر فصل ها

را که برای بهتر مشخص شدن موضوع ها می باشد تا فرد سریع تر به هدف خود برسد .

  

      Figure 2: Whats New in the MSDN

برای مثال می توانید مواردی که در DOT NET جدید می باشد و در سال 2005- 2006 ایجاد شده را مشاهده کنید .

  

      Figure 3: SDK on MSDN

Search بر روی MSDN بسیار قوی می باشد شما می توانید موارد مد نظر را بسیار سریع در آن پیدا کنید برای مثال در شکل زیر موردجدیدی که

بر روی Windows Longhorn اضافه شده بنام XAML در قسمت Search می بینید که بسیار سریع مواردی که مربوط به XAML می شود را نمایش

داده با نمونه مثال و توضیح کامل بکمک شکل .

   

      Figure 4: Search "XAML"  on MSDN

نمونه مثال دیگری که بیشتر برای Admin های شبکه می تواند جالب باشد مورد Search برای Unicast Routing Principle

  

      Figure 5: Search "Unicast Routing Principle"  on MSDN

در این فصل در MSDN می توانید در بالای شکل مشاهده کنید که مربوط به RRAS می باشد و منطق های موجود در Routing و Router ها را شرح

می دهد .این گزینه به این دلیل مثال زده شده چون ترجمه آن را در این Website می توانید ببینید که برای مشاهده آن

بر روی Unicast Routing Principle کلیک کنید . در نتیجه موارد بسیار ارزشمندی را می توان برای Networking بر روی MSDN مشاهده کرد برای مثال

در شکل زیر مواردی که به Network می باشد را مشاهده می کنید بر روی MSDN 2005 for VS.NET که کمی با MSDN Library ها گفته شده فرق

می کند این MSDN برای Developer ها و یا همان برنامه نویسان می باشد و بیشتر گرایش آن به Code های برنامه نویسی می باشد .

اما همین موارد در MSDN Library 2005 , 2006 نیز می توان پیدا کرد که هر دو گرایش را دارد یعنی هم کد و هم حالت آموزشی و برای تشریح

مطالب و آشنایی با آنها .

  

      Figure 6:  MSDN For VS.NET 2005 (TOC)

استفاده از MSDN Library 2005 , 2006 برای بالا بردن آگاهی خود از موارد مهم شبکه و استفاده صحصح از آنها نیاز می باشد برای

ابزار های شرکت Microsoft به همبن دلیل می توان گفت بالای 90% مواردی که به Microsoft مربوط می شود را می توان در MSDN ها پیدا کرد.

تفاوتی بین دو MSDN جدید می باشد که Microsoft در سال 2005  بین MSDN Library خود که معمولا تمامی افراد استفاده می کند با MSDN  که

مخصوص برنامه نویسان VS.NET می باشد قرار داده و همانند شکل زیر می توانید مشاهده کنید که بعد نصب هر یک بصورت مجزا از هم می باشند .

ما در  اینجا بیشتربا MSDN Library 2006 و یا ورژن های قبلی کار داریم .

  

      Figure 7:  Microsoft Developer Network

موارد مهم مانند PART2 سایت Winteacher.com که دارای Refrence های زیر می باشد توسط MSDN 2003 , 2004 این موارد بدست آمده .

  1. Windows 2000 Server Resource kit Distributed Systems Guide
  2. Windows 2000 Server Resource kit Internetworking Guide
  3. Windows 2000 Server Resource kit TCP/IP Core Networking Guide
  4. Windows 2000 Server Resource kit Deployment Planing Guide
  5. Windows 2000 Server Resource kit Internet Explorer 5 Resource Kit
  6. Windows 2000 Server Resource kit Server Operation Guide

شما می توانید این موارد بسیار مهم را در TOC مربوط به هریکی از این دو MSDN پیدا کنید .

MSDN Magazine

مجله MSDN را می توانید بر روی MSDN Library داشته باشید بسیاری از نتایج Search ما به صفحه های این مجله ها که از سال 98 تا 2006 میباشد

اشاره می کند .

این مجله هر ماه مطالب بسیار جدید و جالبی برای بیشتر افراد برنامه نویس قرار می دهد بصورت Free .شمامی توانید به آدرس مربوطه زیر مراجعه

کنید و موارد مورد نظر خود را پیدا کنید این مجله فایلهای CHM هر ماه را نیز بفروش می رساند .

همانند شکل زیر می توانید باگرفتن هر یک از این فایلها موارد آن ماه را مطالعه کنید .

 

  MSDN Magazine Home Page:   http://msdn.microsoft.com/msdnmag/

  Download CHM Files:   http://msdn.microsoft.com/msdnmag/htmlhelp.aspx

  

      Figure 8:  MSDN Magazine

TechNet Magazine

این مجله برای Administrator ها بسیار مهم و مفید می باشد که شما می توانید بر روی PART3 سایت Winteacher.com مواردی از آنها را مشاهده

کنید این مجله نیز دارای سایت و chm فایل می باشد مانند MSDN Magazine که شما می توانید لینک آن را در صفحه اصلی TechNet بنام

TechNet Magazine پیدا کنید در زیر می توانبد یک نمونه از CHM File مربوط به ماه October 2006 این مجله را مشاهده کنید .

   TechNet Magazine Home Page:   http://www.microsoft.com/technet/technetmag/htmlhelp.aspx

 

  

      Figure 9:  TechNet  Magazine

 

Last Updated: November 1, 2006

Winteacher.com
Expert Zone > Technet , MSDN Magazine and MSDN Library

 © 2003-2006 Winteacher.com . All rights reserved