Windows Server Update Services WSUS - Part1
 

در این صفحه یک نگاه کلی به این سرویس می شود در بخش های بعدی موارد پیشترفته مربوط به سرویس را بررسی می کنیم .

این سرویس برای متمرکز کردن  Update ها  Hotfix هایی می باشد که برای محصولات Microsoft وجود دارد . این سرویس بر روی سرویس SUS نیز

بود اما Microsoft دیگر این سرویس را پشتیبانی نمی کند و اعلام کرده که بجای آن از WSUS استفاده شود .

وجود این سرور توانایی که دارد کلا مفید می باشد برای شبکه برای مثال شبکه های بزرگ که دارای Client های زیاد می باشند .اگر شما به

Internet متصل باشید در این شبکه حجم بسیار بالایی از پهنای باند شبکه صرف Download تمامی Hotfix ها می شود البته وجود سرویس BITS موجب

می شود که یک Client از 40 درصد پهنای باند خود برای Download Hotfix استفاده کند و User زمانی که در Internet می باشد این Download ها را

زیاد حس نمی کند اما به هر حال وجود Client های زیاد Network Traffic زیادی تولید می کند برای گرفتن این Hotfix  ها . کاری که این سرویس انجام

می دهد گرفتن کلیه Hotfix از Microsoft.com می باشد و ذخیره کردن آنها بر روی Server بصورت Locally می باشد . با این کار شما یک بار برای

همیشه این Update ها را Download کرده و به Intranet خود اجازه می دهید بجای استفاده از Internet برای گرفتن Hotfix ها از WSUS این Hotfix  ها

را Download کنند که این امر موجب می شود که یک پهنای باند Internet بی خودی صرف Download Hotfix ها نشود و دوم اینکه Client ها

سریعتر Update می شود . امکانات دیگری در این سرویس وجود دارد مانند Import / Export کردن Hotfix ها گرفته شده با سرور های دیگر WSUS

که مثلا در یک Subnet دیگر در شبکه شما وجود دارد اما به Internet دسترسی ندارد و...

این نرم افزار تقریبا  تمامی HotFix ها و  Update و SP های مربوط به کلیه محصولات Microsoft را Download می تواند بکند . همانند شکل 1 مشاهده

می کنید که می توان بر روی سرور مشخص کرد که نیاز به Update های کدام محصولات این شرکت داریم .

   

      Figure 1: WSUS - Add/Remove Products

زمانی که یک سرور WSUS که به Internet متصل می باشد عمل Synchronize انجام دهد کلیه Hotfix , Updated های مربوط به موارد شکل 1

را Download کرده و بر روی یک فضایی بر روی Harddisk سرور ذخیره می کند حداقل 6GB لازم می باشد برای این فضا .

این ابزار همانند شکل 2 بعد از شناسایی Hotfix ها آماده می شود برای نصب آنها بر روی Client ها .

  

      Figure 2: WSUS - Updates Ready to Download and Install

همانند شکل 2 می توان دید که WSUS توانسته تمامی Update های مربوط به نرم افزارهایی که بریش معرفی شده در جایی مانند شکل 1

را Detect کند از Microsoft و آماده DownLoad آنها می باشد در شکل 2 در بخش View می توان مشخص کرد که برای مثال Any Time تمامی

Hotfix ها را نمایش دهد یا برای مثال Hotfix های یک ماه گذشته .

 

این ابزار بعد از نصب یصورت Web Base بر روی آدرس مانند بالا HTTP://ServerName:8530/WSUSAdmin در دسترس می باشد .البته می توان از SSL

نیز برای سرویس استفاده کرد .

برای اینکه Client ها بتوانند بجای Update کردن خود از طریق Internet و سایت Microsoft استفاده کنند از WSUS سرور استفاده کنند نیاز می باشد

که Policy برروی آنها تنظیم شود این Policy بر روی Windows 2000 نمی باشد و باید SP3 حتما بر روی آن نصب شود و یا Windows Update Service

بر روی آنها نصب شود .بر روی 2003  مشکلی وحود ندارد .البته بر روی XP  نیاز به SP1 می باشد .

بر روی Client می توان در آدر زیر همانند شکل 3 و 4 Policy نمایش داده شده را تنظیم کرد .

  

      Figure 3: GPO - Administration Template \ Windows Update \ Specify Intranet Microsoft Update Service Location

بر روی این Policy باید آدرس Web سرور WSUS  که در Lan وجود دارد مشخص کنید همانند شکل 4.

  

تذکر اگر سرور بر روی Port:80 فعال است باید در Group Policy همانند شکل 4 عمل کنید اما اگر بر روی Port:8530 بود شما باید آدرس را همانند زیر وارد کنید

http://MyServerName:8530

      Figure 4: GPO - Specify Intranet Microsoft Update Service Location

هر Client بعد از شناسایی توسط WSUS آماده می شود تا Hotfix ها را دریافت کند . سرور WSUS  این Hotfix ها را بصورت Locally می تواند ذخیره کند

تذکر : هر Client  باید بر روی خود  Automatic Update را فعال یا  Enable  داشته باشد .

یر روی یک Folder بنام WSUS هانند شکل 5 می توانید مشاهده کنید که این Hotfix ها را بصورت Exe File ذخیره می کند .

   Figure 5: WSUS Folder and Excute Files

      Figure 5: WSUS Folder and Excute Files

برای هر یک از فایل ها یک Directory ایجاد می کند و فایل را بصورت Exe در آن قرار می دهد .شما می توانید از Hotfix استفاده کنید بر روی

Client هایی که دارای SP نمی باشند بصورت دستی آنها را نصب کنید.

  Related Topic :

Last Updated: December 30, 2008

Winteacher.com
Expert Zone > Windows Server Update Services 

 © 2003-2006 Winteacher.com . All rights reserved