TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol

Resource: Windows 2000 Server Resource kit TCP/IP Core Networking Guide

> TCPIP > Introduction to TCPIP > Subnetting Requires a three step Procedure and SuperNet

Subnetting Requires a three step Procedure

برای SubNetting سه مرحله را باید انجام داد .

شما باید قبل از هر چیز مشخص کنید که در چه کلاسی فعالیت می کنید و به  چند  Network با چند Host در هر یک نیاز دارید .

Figure 1.9 Subnetting a Class B Network ID

به عنوان مثال درکلاس B شما می توانید 2 Subnet با تعداد 16,382  Host در هر یک داشته باشد و یا 256 Subnet با تعداد 254 Host در هر یک و البته می توان این دو عدد را تغییر داد.

این بستگی به انتخاب Admin دارد که چه تعداد Host نیاز دارد تا نسبت به آن Subnet هایش را پیاده سازی کند و بالاعکس .در جداول زیر انواع Subnetting را در Class A,B,C می توان دید  .

 

Table 1.16 Subnetting a Class A Network ID

Required Number of Subnets Number of Subnet Bits Subnet Mask Number of Hosts per Subnet
1-2 1 255.128.0.0 or /9 8,388,606
3-4 2 255.192.0.0 or /10 4,194,302
5-8 3 255.224.0.0 or /11 2,097,150
9-16 4 255.240.0.0 or /12 1,048,574
17-32 5 255.248.0.0 or /13 524,286
33-64 6 255.252.0.0 or /14 262,142
65-128 7 255.254.0.0 or /15 131,070
129-256 8 255.255.0.0 or /16 65,534
257-512 9 255.255.128.0 or /17 32,766
513-1,024 10 255.255.192.0 or /18 16,382
1,025-2,048 11 255.255.224.0 or /19 8,190
2,049-4,096 12 255.255.240.0 or /20 4,094
4,097-8,192 13 255.255.248.0 or /21 2,046
8,193-16,384 14 255.255.252.0 or /22 1,022
16,385-32,768 15 255.255.254.0 or /23 510
32,769-65,536 16 255.255.255.0 or /24 254
65,537-131,072 17 255.255.255.128 or /25 126
131,073-262,144 18 255.255.255.192 or /26 62
262,145-524,288 19 255.255.255.224 or /27 30
524,289-1,048,576 20 255.255.255.240 or /28 14
1,048,577-2,097,152 21 255.255.255.248 or /29 6
2,097,153-4,194,304 22 255.255.255.252 or /30 2
 

Table 1.17 Subnetting a Class B Network ID

Required Number of Subnets Number of Subnet Bits Subnet Mask Number of Hosts per Subnet
1-2 1 255.255.128.0 or /17 32,766
3-4 2 255.255.192.0 or /18 16,382
5-8 3 255.255.224.0 or /19 8,190
9-16 4 255.255.240.0 or /20 4,094
17-32 5 255.255.248.0 or /21 2,046
33-64 6 255.255.252.0 or /22 1,022
65-128 7 255.255.254.0 or /23 510
129-256 8 255.255.255.0 or /24 254
257-512 9 255.255.255.128 or /25 126
513-1,024 10 255.255.255.192 or /26 62
1,025-2,048 11 255.255.255.224 or /27 30
2,049-4,096 12 255.255.255.240 or /28 14
4,097-8,192 13 255.255.255.248 or /29 6
8,193-16,384 14 255.255.255.252 or /30 2

 

Table 1.18 Subnetting a Class C Network ID

RequiredNumberofSubnets Number of Subnet Bits Subnet Mask Number of Hosts per Subnet
1-2 1 255.255.255.128 or /25 126
3-4 2 255.255.255.192 or /26 62
5-8 3 255.255.255.224 or /27 30
9-16 4 255.255.255.240 or /28 14
17-32 5 255.255.255.248 or /29 6
33-64 6 255.255.255.252 or /30 2

 

. . .

Enumerate the new subnetted network IDs

زمانی که شما Subnetting  را از Bit اول Host ID شروع کنید قوانینی که در جداول بالا می بینید باید رعایت شود . اما راه دومی وجود دارد  در این روش شما

SubNetting را از bit اول Net ID شروع می کنید. زمانی که شما از Net ID   شروع به Subnetting می کنید می توانید یک subnetted network ID ایجاد کنید و یا یک Super Net

برای اطلاعات بیشتر در مورد SuperNetting به قسمت Supernetting and Classless Interdomain Routing CIDR  مراجعه کنید .

 

برای مثال IP Address 192.168.0.0 را با Subnetmask 255.255.224.0 می توان محاسبه کرد .

192.168.0.0/19
192.168.0.0
255.255.224.0

چون 192.168.0.0 در کلاس C می باشد Subnetting از Net ID شروع شده .

اولین کار برای بدست آوردن این Range IP باید تعداد Subnet هایی  که ایجاد شده را بدست آورد برای این کار  اول تعداد بیت هایی که  در 224 وجود دارد را باید بدست آورد

 

decimal  Binary Bits
224 11100000 3

نتیجه عدد 3 می باشد درواقع ما 3bit از Net ID  را قرض گرفته ایم برای Host ID های مورد نیاز .

همیشه تعداد Subnet ما مساوی است با 2 بتوان N که عدد N نیز برابر است با تعداد بیت های برابر با 1 موجود در باینری عدد 224 یا همان عدد شروع کننده Subnetting ما که از Net ID شروع شده.

بنابراین ( 23) =8 یعنی ما 8 تا Subnet در این Subnetting  خواهیم داشت .خوب برای بدست آوردن Range این 8 تا Subnet همانند Subnetting عمل می کنیم

192.168.0.0
255.255.224.0
224 AND 0 = 0 Start SubNet
255 - 224 = 31
0 + 31 = 31  Length Each SubNet
 
Subnet Binary Representation Subnetted Network ID
1 11000000.10101000.00000000.00000000 192.168.0.0/19
2 11000000.10101000.00100000.00000000 192.168.32.0/19
3 11000000.10101000.01000000.00000000 192.168.64.0/19
4 11000000.10101000.01100000.00000000 192.168.96.0/19
5 11000000.10101000.10000000.00000000 192.168.128.0/19
6 11000000.10101000.10100000.00000000 192.168.160.0/19
7 11000000.10101000.11000000.00000000 192.168.192.0/19
8 11000000.10101000.11100000.00000000 192.168.224.0/19
 

در نتیجه ما 8 تا Subnet داریم که هر یک 32 نا 256 HOST خواهند بودالبته منهای 2 IP Address شروع و پایان باید بشود. همانند جدول زیر .

hosts=(32*256-2)=8190
Subnet Binary Representation Range of IP Addresses
1 11000000.10101000.00000000.00000001
11000000.10101000.00011111.11111110
192.168.0.1 ........  192.168.31.254
2 11000000.10101000.00100000.00000001
11000000.10101000.00111111.11111110
192.168.32.1 .......  192.168.63.254
3 11000000.10101000.01000000.00000001
11000000.10101000.01011111.11111110
192.168.64.1 ......   192.168.95.254
4 11000000.10101000.01100000.00000001
11000000.10101000.01111111.11111110
192.168.96.1 .....  192.168.127.254
5 11000000.10101000.10000000.00000001
11000000.10101000.10011111.11111110
192.168.128.1 ..... 192.168.159.254
6 11000000.10101000.10100000.00000001
11000000.10101000.10111111.11111110
192.168.160.1 ..... 192.168.191.254
7 11000000.10101000.11000000.00000001
11000000.10101000.11011111.11111110
192.168.192.1 ..... 192.168.223.254
8 11000000.10101000.11100000.00000001
11000000.10101000.11111111.11111110
192.168.224.1 ..... 192.168.255.254

 

از آدرسهای زیر بدلایل ذکر شده نمی توان برای Host  های شبکه استفاده کرد .

IP Address 192.168.0.0 شروع Subnet می باشد و IP Address 192.168.31.255 نیز IP Broadcast آن Subnet می باشد .

IP Address 192.168.32.0  شروع Subnet می باشد و IP Address 192.168.63.255 نیز IP Broadcast آن Subnet می باشد .

IP Address 192.168.64.0 شروع Subnet می باشد و IP Address 192.168.95.255 نیز IP Broadcast آن Subnet می باشد .

IP Address 192.168.96.0 شروع Subnet می باشد و IP Address 192.168.127.255 نیز IP Broadcast آن Subnet می باشد .

IP Address 192.168.128.0 شروع Subnet می باشد و IP Address 192.168.159.255 نیز IP Broadcast آن Subnet می باشد .

IP Address 192.168.160.0 شروع Subnet می باشد و IP Address 192.168.191.255 نیز IP Broadcast آن Subnet می باشد .

IP Address 192.168.192.0  شروع Subnet می باشد و IP Address 192.168.223.255 نیز IP Broadcast آن Subnet می باشد .

IP Address 192.168.224.0 شروع Subnet می باشد و IP Address 192.168.255.255 نیز IP Broadcast آن Subnet می باشد .

 
Supernetting andClassless Interdomain Routing (CIDR)
 
Variable Length Subnetting
 

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol

LastUpdate:2005/04/05

> TCPIP > Introduction to TCPIP > Subnetting Requires a three step Procedure and SuperNet