TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol

Resource: Windows 2000 Server Resource kit TCP/IP Core Networking Guide

> Part2 > TCPIP > Introduction to TCPIP > Name Resolution

Name Resolution

زمانی که IP طراحی شد برای IP Address 32bits کاربران سیستم ها برای کار با دیگر سیستم ها از نام سیستم های یکدیگر استفاده می کنند برای برقراری ارتباط چون از روش استفاده از IP Address

برای برقراری ارتباط آسان تر می باشد . زمانی که از Windows Sockets Application استفاده می شود نام سیستم ها Host Name گفته می شود و زمانی که از NetBios Application

استفاده می شود نام سیستم ها را NetBios Name نامیده می شود .

 
Host Name Resolution

Host Name یک نشانه ای از یک TCP/IP Host در شبکه می باشد . یک Host Name می تواند دارای 255 کارکتر باشد که از حروق الفبا شامل می شود تا "-" و "."

می توان چند Host Name  به یک TCP/IP Host در شبکه داد.

 
- -
Windows Sockets Applications

نرم افزارهایی مانند IE Internet Explorer  و FTP Utility و غیره از دو را می توانند با مقصد خود ارتباط برقرار کنند . اول IP Addressو دوم استفاده از Host Name که راحتر می باشد.

زمانی که از IP استفاده شود نیازی به عمل Name Resolution نمی باشد ولی زمانی که از Host Name استفاده می شود برای برقرای ارتباط پایه ای در ساختار شبکه های TCP IP باید IP Address

آن Host Name مشخص شود و در اینجا باید Name Resolution انجام شود .

- -
 

هر Host Name معمولا دو شکل معروف دارند اول یک نام خودمانی و معمولی NickName و دوم یک نام که مربوط به یک Host Name که عضو یک Domain می باشد .

 
Fully Qualified Domain Name (FQDN)

نام یک Host Name که از نوع Domain باشد تشکیل شده از یک سری قوانینی برای شناسایی دقیق یک Host در شبکه های Windows 2000

FQDN نام کامل یک سیستم  با آدرس دقیق آن می باشد که در زیر یک مثال مشاهده می کنید .

Figure 1.11 Domain Name System

 

FQDN :  FTPsrv.Wcoast.Reskit.com.

 
  • The trailing period (.) denotes that this is an FQDN with the name relative to the root of the domain namespace. The trailing period is usually not required for FQDNs and if it is missing it is assumed to be present.
  • com is the top-level domain, indicating a commercial organization.
  • reskit is the second-level domain, indicating the Windows 2000 Resource Kit organization.
  • wcoast is a subdomain of reskit.com indicating the West Coast division of the Windows 2000 Resource Kit organization.
  • ftpsrv is the name of the FTP server in the West Coast division

 

ftpsrv نام یک سیستم در SubDomain بنام Wcoast می باشد که آن خود زیر مجموعه Reskit.com می باشد .

 
 
- -
Host Name Resolution Using a Hosts File

یک راه معمولی برای عمل IP-address-to-host-name mappings  وجود دارد و آن استفاده از Hosts File می باشد . در این فایل شما می توانید برای هر NickName یا FQDN یک

IP Address وارد کنید تا سیستم از  آن استفاده کند . این فایل چون Locally می توان آن را Edit کرد هر User می تواند برای سیستم خود از این فایل استفاده کند .آدرس این فایل را در زیر می بینید .

\%SystemRoot%\system32\drivers\etc directory

Following is an example of the contents of the Hosts file:

#

# Table of IP addresses and host names

#

127.0.0.1       localhost

139.41.34.1     router

167.91.45.121   server1.central.slate.com s1

nickname s1

در اینجا شما به Server1.Central.slate.com یک nickname s1  داده اید .

- -

Host Name Resolution Using a DNS Server

در این روش کلیه FQDN های شبکه با IP Address هایشان در یک جا متمرکز می باشند و تشکیل یک Database را می دهند .که این Database در سروری بنام DNS می باشد . و DNS Client

برای بدست آوردن Host name یکدیگر و نیز IP Address هایشان به این سرور رجوع می کنند . در واقع عمل FQDN-to-IP-address mappings را این سرور بخوبی انجام می دهد .

تمرکز کلیه آدرسهای شبکه در یکجا موجب می شود عمل Name Resolution سریع تر و دقیق تر انجام شود . در شکل زیر DNS Client یک DNS Query به سرور DNS خود می فرستد اگر سرور DNS

جواب را نتواند به DNS Client برگرداند به دیگر DNS Serv های موجود در شبکه این query را می فرستد تا جواب را به DNS Client ارسال کنند .

 
 
Figure 1.12 Resolving an FQDN Using DNS Servers
 
  1. The DNS resolver component of the DNS client formats a DNS Name Query containing the FQDN and sends it to the configured DNS server.
  2. The DNS server checks the FQDN in the DNS Name Query against locally stored address records. If a record is found, the IP address corresponding to the requested FQDN is sent back to the client.
  3. If the FQDN is not found, the DNS server forwards the request to a DNS server that is authoritative for the FQDN.
  4. The authoritative DNS server returns the reply, containing the resolved IP address, back to the original DNS server.
  5. The original DNS server sends the IP address mapping information to the client.
Combining a Local Database File with DNS

سیستم های Windows 2000 base همیشه برای Name Resolution اول به Hosts file مراجعه می کنند و اگر جواب را در آن پیدا نکرد به DNS Server معرفی شده یک DNS Query

ارسال می کند .

- -
 

NetBIOS Name Resolution

Netbios Name  دارای یک آدرس 16 byte می باشد و حداکثر 15 کارکتر می باشد .NetBIOS Name دارای دو نوع Type می باشد Unique و Group. زمانی که یک سیستم ارتباط از نوع

Netbios ایجاد کند از حالت Unique استفاده می شود و زمانی که بین چند سیستم یک یا چند ارتباط Netbios ایجاد شود از حالت Group استفاده می شود .

NetBIOS Name در لایه Application شبکه فعالیت می کند و NetBIOS Session service  از TCP Port 139 استفاده می کند .

 

Figure 1.13 NetBIOS Names and Services

زمانی که شما به یک سرو File-Sharing از طریق نام آن Connect می شوید قبل از اینکه شما بتوانید با آن ارتباط برقرار کنید سیستم شما با سرور باید یک ارتباط از طریق TCP Port 139 برقرار کند .

 

در شکل بالا سیستم WINXP-KOC دارای کد [20] می باشد . این کد نشان دهنده این می باشد که یک Netbios Name ثابت برای این سیستم در نظر گرفته شده که  اگر این سیستم سرویس File-Sharing

داشته باشد این نام را سیستم های دیگر بعنوان NetBios Name آن باید در نظر بگیرند .

 

زمانی که در این لیست دو یا چند سیستم که دارای نام یکسان می باشند وجود داشته باشد با کد 20 یک Conflict Name ایجاد شده چون دو سیستم با NetBIOS Name یکسان نمی تواند در شبکه وجود داشته

باشد.اگر نام یک Client بانام سروری در شبکه یکسان باشد و اگر قبل از Log in شدن سرور آن Client به شبکه Log in کند زمانی که سرور به شبکه وارد شود یا Boot شود نمی تواند سرویس هایس

را بدلیل این مشکل Duplicate شدن نام خود Run کند .برای رفع این مشکل شما باید MAC Address آن Client و در نهایت IP Address آن را پیدا کنید و نام آن را تغییر دهید .

 
- -

در جدول زیر انواع حالتهایی که یک سیستم Netbios می توند عمل Name Resolution را انجام دهد می بینید برای اطلاعات بیشتر به قسمت WINS مراجعه کنید .

Table 1.27 NetBIOS Node Types
Node Type Description
B-node (broadcast) B-node uses broadcasted NetBIOS Name Queries for name registration and resolution. B-node has two major problems: (1) In a large internetwork, broadcasts can increase the network load, and (2) Routers typically do not forward broadcasts, so only NetBIOS name on the local network can be resolved.
P-node (peer-peer) P-node uses a NetBIOS name server (NBNS), such as Windows Internet Name Service (WINS), to resolve NetBIOS name. P-node does not use broadcasts; instead, it queries the name server directly. The most significant problem with P-node is that all computers must be configured with the IP address of the NBNS, and if the NBNS is down, computers are not able to communicate even on the local network.
M-node (mixed) M-node is a combination of B-node and P-node. By default, an M-node functions as a B-node. If it is unable to resolve a name by broadcast, it uses the NBNS of P-node.
H-node (hybrid) H-node is a combination of P-node and B-node. By default, an H-node functions as a P-node. If it is unable to resolve a name through the NetBIOS name server, it uses a broadcast to resolve the name.

TCP/IP Transmission Control Protocol/Internet Protocol

LastUpdate:2005/04/05

> Part2 > TCPIP > Introduction to TCPIP > Name Resolution