RRAS Routing and Remote Access Service (Farsi User Guide)
Resource: Windows 2000 Server Resource kit Internetworking Guide

Winteacher.com > Part2 > RRAS > Step1 > Remote Access Overview

Remote Access Overview

این سرویس  برقراری ارتباط میان RAS Serv و RAS Client را به دو  نوع متفاوت  Point-to-Point و Point-to-LAN امکان پذیر می کند .

 
Dial-up remote access

یک RAS Client می تواند توسط یک Dial-up Connection به یک RAS Serv وصل شود در واقع به یکی از Port های سرور متصل  می شود .

 
Virtual private network (VPN) remote access

یک VPN Client نیز می تواند برای برقراری ارتباط با RAS Serv از یک VPN Connection استفاده کند .این ارتباط از نوع Point-to-point می باشد که توسط یک IP Internetwork ایجاد

می شود این آدرس همان Destination Host ما می باشد که آدرس VPN Serv ما می باشد .

 
Remote Access Versus Remote Control

بین Remote Access با Remote Control تفوت وجود دارد برای تشخیص این تفاوتها به دو مورد مهم اشاره می شود .

اول اینکه Remote Control برای دسترسی به Desktop Screen سرور و استفاده از Mouse و Keyboard سیستم بصورت  Remote می باشد اما Remote Access  یک برنامه

برای استفاده از چند Protocol می باشد در واقع  Multi-Protocol Router می باشد .

دوم اینکه Remote Control از CPU سیستم Remote  بصورت اشتراکی  استفاده می کند .ونیز این برنامه بر روی سرور RUN می شود .اما Remote Access از CPU سرور فقط برای ایجاد یک

ارتباط کمک می گیرد و برنامه Remote Access بر روی سرور نیازی به  Run شدن ندارد .

 
Elements of Dial-up Remote Access Connections

استفاده از سرویس RAS یک پیکربندی کلی دارد که شامل می شود از RAS Serv و RAS Client و WAN که واسطه این دو می باشد .دلیل اینکه Client به سرور متصل می شود استفاده

از منابع داخل  Intranet مورد نظر می باشد . سرور بعد از اینکه یک Client با آن ارتباط برقرارکرد Packet های ارسالی از Client را مانند یک Router از خود عبور داده و به Network خود یا همان

Intranet خود ارسال می کند و بالعکس .

Figure 7.1 Elements of a Dial-Up Remote Access Connection

 

کلیه محصولات Microsoft می توانندبعنوان یک RAS Client با Windows 2000 Remote Access Server ارتباط برقرار کنند .

البته تقریبا محصولات  Unix و Apple Macintosh نیز می توانند با Win2k RAS Server ارتباط برقرار کنند .

 
 
Dial-Up Equipment and WAN Infrastructure

گفته شد که WAN واسطه ای برای برقراری ارتباط بین RAS Serv و Client ها می باشد خوب WAN خود  تشکیل شده از ساختاربزرگ و اجزای گوناگون . که در زیر انواع  آن توضیح داده شده.

 
. .
  PSTN (Public Switched Telephone Network)

این ساختار و نیز  POTS  طراحی شده اند برای ایجاد ارتباط کلامی میان افراد و دارای ساختار نسبتا قدیمی می باشد .

تلفن از نوع Analog و Digital در این فن آوریPSTN برای عبور دادن و یا Transmit اطلاعات طراحی نشده به همین دلیل بالاترین محدوده انتقال اطلاعات در آن برمبنای Bit می باشد .

 
 

Figure 7.2 Dial-Up Equipment and WAN Infrastructure for PSTN Connections

 

تجهیزات مورد نیاز برای برقراری ارتبط Modem می باشد تا اطلاعات را از Analog به Digital برگرداند .برای RAS Serv باید یک Modem Bank داشت تا بتواند در یک لحظه جوابکوی تعداد زیادی

RAS Client باشد .حداکثر یا Maximum سرعت انتقال اطلاعات در این فن آوری  33.6kbps می باشد .

the maximum bit rate supported by PSTN connections is 33,600 bits per second

POTS: Plain Old Telephone Service  (Nickname : Telephone Line)

 
. .
Digital Links AND V.90

تبدیل  Analog  Signal به  Digital Signal  موجب ایجاد Noise می شود و این Noise موجب می شود که  از حداکثر سرعت یک PSTN نتوان استفاده کرد .زمانی که سرور RAS از یک خط ISDN

استفاده کند و نیز دارای یک Switch Digital  باشد فرایند Analog-to-Digital  رخ نمی دهد در نتیجه Noise ایجاد نمی شود . و می توان از حداکثر سرعت یک PSTN شبکه استفاده کرد . در شکل زیر

این Switch v90 می باشد که با ارتباط یک ISDN Line با PSTN از ایجاد Noise جلوگیری کرده .برای RAS Client وجود یک Modem که فن آوری V.90 را پشتیبانی کند لازم می باشد .

 

Figure 7.3 Dial-Up Equipment and WAN Infrastructure for V.90 Connections

Maximum سرعت انتقال داده ها در این نوع برای Send 33.6kbps و برای Receive 56kbps می باشد .

To obtain V.90 speeds, the following must be true:
  • The remote access client must call using a V.90 modem.
  • The remote access server must be using a V.90 digital switch and be connected to the PSTN using a digital link, such as T-Carrier or ISDN.
  • There cannot be any analog-to-digital conversions in the path from the remote access server to the remote access client.
 
. .
ISDN (Integrated Services Digital Network )

در این فن آوری کاملا همه چیز Digital  می باشد و هیچ فرایند Analog-to-Digital رخ نمی دهد . امکان جدیدی که این نوع سرویس در خود دارد امکان Multiple Channels در هر خط ارتباطی می باشد که

این خود باعث بالا رفتن سرعت و کم شدن زمان انتقال اطلاعات می باشد .در هر Channel می توان از حداکثر سرعت یک خط که 64kbps می باشد استفاده کرد .

 

Figure 7.4 Dial-Up Equipment and WAN Infrastructure for ISDN Connections

 در این فن آوری از BRI و PRI استفاده می شود . در زیر شرح این دو نوع را مشاهده می کنید .

Dial-up equipment consists of an ISDN adapter for the remote access client and the remote access server. Remote access clients typically use Basic Rate ISDN (BRI) with two 64-Kbps channels, and large organizations typically use Primary Rate ISDN (PRI) with 23 64-Kbps channels.

BRI: Basic Rate Interface (2*64Kbps + 1 * 16kbps)                 PRI: Primary Rate Interface (23*64Kbps + 1 * 16kbps)

BRI:2 B-Channels(64kbps) for Transmit Voice or Data and one D-Channel for Transmit Call-Control Information

Other type of ISDN Configuration is Called Primary-Rate Interface (PRI) , Which Consists of 23 B-Channels(30 in Europe) and one D-Channel

 
. .
X.25

این فن آوری  یک Standard جهانی می باشد و Windows 2000 Remote Access Server  به  نوع آن را پشتیبانی می کند .

روش اول استفاده از یک Analog Modem برای برقرای ارتباط از  طریق PSTN بایک PAD Public Assembler-Disassembler و از طریق آن ارتباط با شبکه X25 موجود و در نهایت دسترسی

به سرور. در این روس سیستم باید Smart Card X25 را دارا باشد و آن را پشتیبانی کند .ولی چون نمی تواند مستقیما به شبکه X25 وصل شود از یک Modem استفاده می کند .

روش دوم یک RAS Client می تواند مستقیما با یک X25 Network ارتباط برقرار کند . تذکر X25 Smart card با Smart card مربوط به انواع Authentication Method فرق می کند .

 

Figure 7.5 Dial-Up Equipment and WAN Infrastructure for X.25 Connections

X.25 smart cards are adapters that use the X.25 protocol and can directly connect to an X.25 public data network. X.25 smart cards are not related to smart cards used for authentication and secure communications.

 
. .

ATM Over ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)

این فن آوری از جدید ترین آنها می باشد که دارای سرعت بسیار بالاتری نسبت به ISDN و PSTN می باشد .سرعت انتقال اطلاعات در این نوع از 64kbps تا 1544Mbps می تواند باشد .

ATM Adapter می تواند یک Modem باشد و یا یک Network Adapter  .

Figure 7.6 Dial-Up Equipment and WAN Infrastructure for ATM over ADSL Connections

 
. .
 
Remote Access Protocols

سرور توسط این Protocol ها می تواند یک ارتباط را از طریق WAN قابل دسترس کند و اجازه عبور اطلاعات بین دو سیستم را از طریق WAN بدهد .

 

سه نوع Remote Access Protocol وجود دارد که Windows 2000 Server آنها را پشتیبانی می کند .

  1. Point-to-Point Protocol (PPP) is an industry-standard set of protocols providing the best security, multi-protocol support, and interoperability.
  2. Serial Line Internet Protocol (SLIP) is used by older remote access servers.
  3. Microsoft RAS protocol, also known as Asynchronous NetBEUI or AsyBEUI, is a remote access protocol used by legacy remote access clients running Microsoft operating systems, such as Microsoft® Windows NT® 3.1, Windows for Workgroups, MS-DOS, and LAN Manager.
. .
 
LAN Protocols

اینها  Protocol های می باشند که RAS Client برای برقراری ارتباط  با Resource ها موجود در LAN سرور RAS از آن استفاده می کنند .

 

LAN protocols are the protocols used by the remote access client to access resources on the network connected to the remote access server. Windows 2000 remote access supports TCP/IP, IPX, AppleTalk, and NetBEUI.

. .
 
 
RRAS Routing and Remote Access Service (Farsi User Guide)

LastUpdate:2005/04/05

Winteacher.com > Part2 > RRAS > Step1 > Remote Access Overview