RRAS Routing and Remote Access Service (Farsi User Guide)
Resource: Windows 2000 Server Resource kit Internetworking Guide

Winteacher.com > Part2 > RRAS > Step2 > OSPF > Open Shortest Path First (OSPF) Routing Protocol For IP

Open Shortest Path First (OSPF)
. .

این نوع Routing Protocol برای Large Internetwork ها طراحی شده در این نوع رفتار بین ROUTER ها متفاوت با RIP می باشد .

Open Shortest Path First (OSPF) is a link-state routing protocol defined in RFC 2328

مواردی زیر اصطلاحات فنی OSPF می باشد که باید با آنها آشنا شد .

 
Autonomous System (AS)

به مجموعه ای از ROUTER ها که در یک شبکه بزرگ یا یک Internetwork فعالیت می کنند و دارای قدرت شناسای Route یکسان می باشند گفته می شود .

 
Link State Advertisements (LSAs)

کلیه ROUTER های مجاور هم برای اعلان آگاهی به هم و ردوبدل کردن اطلاعات موجود در Database خود توس یک LSAs با هم  ارتباط برقرار می کنند بصورت Dynamic این عمل انجام می شود.

و همیشه آخرین تغییر به آگاهی ROUTER های مجاور می رسد در اینجا کلیه Database ردوبدل نمی شود بلکه فقط تغییرات بین دو Intermediate system ارسال می شود .

درتنیجه تغییرات بین دو ROUTER خیلی سریع انجام می شود با ترافیک بسیار کمتر نسبت به RIP . در هر LSAs یک سری اطلاعات که LSDB نام دارد ردوبدل می شود که دارای کلیه اطلاعات موجود در

هر ROUTER می باشد .Link State DataBase LSDB موجود در هر Intermediate systems در شبکه توسط LSAs Traffic بین آنها ردوبدل می شود و هر ROUTER برای خود

LSDB کلیه ROUTER های مجاور خود را نگهداری می کند در تنیجه پی آمد این فرایند این می باشد که ROUTER های یک AS دارای LSDB های یکسان می شوند .

 

Figure 3.11 OSPF Link State Database (LSDB)

طریقه کار بدین صورت می باشد که هر Intermediate systems برای Route کردن یک Packet اطلاعات موجود LSDB خود را بوسیله Dijkstra algorithm پردازش کرده و مناسب ترین

و کوتاه ترین مسیر برای رسیدن Packet به مقصد را انتخاب می کند .

 

Fast Convergence

 در OSPF زمان گسترش اطلاعات میان ROUTER ها بسیار کمتر وسریع تر از RIP می باشد و مشکل Count-to-infinity رخ نمی دهد .

 
Loop-Free Routes

یک جور چرخش اطلاعات LSDB بین Intermediate system ها وجود دارد تا هر لحظه آخرین تغییرات بین خود را به آگاهی همدیگر برسانند .

 
Scalability

در OSPF هر AS را می توان به Subnet های متفاوت ریز کرد یا کوچک کرد و نیز می توان از Default Route نیز در آنها استفاده کرد که همه Subnet ها در برمی گیرد .

 
Subnet Mask Advertised with the Network

در OSPF دو مورد SuperNetting وVLSM نیز پشتیبانی می شود .

 
Support for Authentication

همانند RIP در OSPF می توان از PASSWORD استفاده کرد البته این کلمه رمز همانند RIP دارای Security نمی باشد چون بصورت Clear text در Packet ها موجود می باشد و

توسط Encryption محافظت نمی شود .

 
Support for External Routes

ارتباط با خارج از یک AS را نیز OSPF پشتیبانی می کند و کوتاه ترین مسیر را برای External Route در نظر می گیرند .

 
 

 

OSPF Intermediate System Configuration    
 
 

OSPF Operation | OSPF Network Types | Synchronizing the LSDB Through Adjacencies |OSPF Communication on OSPF Networks |OSPF Areas

Virtual Links | External Routes | Stub Areas | Troubleshooting OSPF

 
RRAS Routing and Remote Access Service (Farsi User Guide)

LastUpdate:2005/04/05

Winteacher.com > Part2 > RRAS > Step2 >  OSPF > Open Shortest Path First (OSPF) Routing Protocol For IP