RRAS Routing and Remote Access Service (Farsi User Guide)
Resource: Windows 2000 Server Resource kit Internetworking Guide

Winteacher.com > Part2 > RRAS > Step2 >  RIP > Routing Information Protocol  Ver1 , Ver2

RIP Ver1 and Ver2

. .

این نوع Protocol یک نوع  Distance Vector Routing Protocol می باشد . دارای دو نوع می باشد RIP Ver1 و RIP Ver2 که آنها را مورد بررسی قرار می دهیم .

کار این Protocol در شبکه ردوبدل کردن Routing Information میان Intermediate systems می باشد .

 

RIP version 1 (v1) is defined in RFC 1058. RIP version 2 (v2) is defined in RFC 1723

 
RIP and Large Internetworks

RIP برای شبکه های کوچک و متوسط کارایی دارد و در شبکه های بزرگ دچار مشکل می شود. در شبکه های بزرگ IP-Base از OSPF Protocol استفاده می شود بجای RIP.

این Protocol برای Metric هر Route خود در جدول Routing Table از hop Count استفاده می کند در RIP شمانمی توانید بیشتر از 15 Hop داشته باشید .

این یعنی اینکه بین دو End System نمی تواند بیشتر از 15 عدد ROUTER یا Intermediate Systems باشد . پس اگر تعداد Router های ما 16 و یا بیشتر باشد این Protocol جوابگو

نمی باشد .

 
RIP Hop count and TTL

هر Hop count کاملا مستقل از TTL موجود در IP Header  یک Packet عمل می کند .اگر TTL یک Packet بکونه ای باشد که به Network شماره 16 مربوط باشد چون RIP بیشتر از

15 Hop را پشتیبانی نمی کند آن Packet هرگز به Destination Host خود نمی رسد .

 
RIP and Routing Table Entries

برای هر یک Network Address می توان چندین Route تعریف کرد در این Protocol .به تعداد صد یا هزار عدد . همیشه کمترین Hop Count دارای اولویت بیشتر می باشد.

در واقع دارای Metric کمتر می باشد .

 

The IP routing process chooses the route with the lowest metric (lowest hop count) as the best route.

 

تذکر RIP فقط می تواند 25 Route را مربوط به هر Network Address را در یک RIP Packet به دیگر Intermediate systems ارسال کند .اگر بیشتر از این تعداد مثلا

Network 4 در شکل بالا دارای Route باشد  آنها را با چند RIP Packet به دیگر سیستم ها برای اضافه شدن به Routing table آنها  ارسال می کند .

 
RIP Route Advertising

اعلان آگاهی دادن بین Intermediate systems در RIP هر 30 ثانیه انجام می شود .در واقع هر 30 ثانیه Routing Table های خود را Up Date می کنند .و نیز در این زمان

Routing Table کلیه End Systems ها را نیز Up Date می شود .کلیه IP Subnet های موجود در شیکه که با Subnet خود Router یکسان باشند از طریق

Broadcast Traffic این اطلاعات را برای جدول های Routing خود دریافت می کنند .البته در RIP v2 می توان از Multicast Traffic نیز استفاده کرد .

این Broadcast Traffic  بسیار سنگین می باشد زمانی که در یک Large Internetwork شروع به کار کند .پس متوجه می شویم که بیشتر Traffic شبکه های بزرک به این دلیل پر می شود

چون در شبکه های بزرگ  Broadcast Traffic نباید هر 30 ثانیه  کل Bandwidth شبکه را اشغال کند .این دلیل خوبی برای استفاده نکردن از RIP در Large Internetwork ها می باشد .

 
RIP Convergence

در RIP هر Intermediate فقط مدت زمان 3 دقیقه RIP Announcement مربوط به Router های همسایه خود را نگهداری می کند .

زمانی که یک Router از نظر Software و یا Hardware دچار مشکل  شود و یا خراب شود زمان زیادی طول می کشد تا دیگر Router های همسایه آن باخبر بشود این خود یک مشکل می تواند باشد

در واقع Slow Convergence Problem گفته می شود .

. .
Convergence in RIP Internetworks

در RIP امکان بروز و ایجاد یک مشکل بسیار مهم وجود دارد که شما نمی توانید از آن جلوگیری کنید .نام این مشکل Count-to-Infinity Problem نام دارد .

در زیر سعی شده چگونگی ایجاد این مشکل را Internetwork را نشان داده.

 
 
Count-to-Infinity Problem

این مشکل در 5 شکل زیر نمایش داده شده زمان شروع آن وقتی می باشد که ROUTER 1 برای Up Date کردن Routing table خود یک  RIP Announcement به ROUTER 2 ارسال کند .

Figure 3.1 Converged Internetwork

 

در شکل Figure 3.1 یک Internetwork را بدون مشکل مشاهده می کنید که در شکل بالا فرض را بر این می گیریم که Router 1 شبکه Network 1 را به Network 2 مرتبط می کند و

نیز فرض می کنیم که Router 2 به شبکه Network 3 مرتبط نیست که در شکل Figure 3.2 می توان این مورد را دید .

 
 

Figure 3.2 Link to Network 3 Fails

زمانی که ارتباط بین ROUTER 2 با Network 3 قطع شود و Intermediate system این مشکل را حس کند تغییراتی در Routing Table خود می دهد .

اولین کاری که می کند این می باشد که Hop مربوط به Network 3 را برابر با 16 قرار می دهد تا ارتباط  با Network 3 را برای IP Packet ها منتفی کند .

 

Figure 3.3 Router 2 After Receiving Announcement From Router 1

شروع مشکل از اینجا می باشد که ROUTER 1 قبل از اینکه ROUTER 2 مشکل خود را به اطلاع آن برساند  برای Update کردن خود یک RIP Announcement بسوی ROUTER 2 ارسال می کند .

زمانی که RIP Announcement به ROUTER 2 رسید .آن متوجه می شود که NET 3 دارای Hop 2 قبلا بوده این را در شکل اولیه Figure 3.1 می توان دید .درنتیجه ROUTER 2 تصمیم

می گیرد که  Hop خود را برای NET 3 که مساوی 16 را به عدد سه (3) تغییر دهد . در این حالت همچنان مشکل قطع بودن Network 3 پابرجا می باشد . این عمل در Figure 3.3 مشخص می باشد .

 

Figure 3.4 Router 1 After Receiving Announcement From Router 2

زمانی که تغییرات مرحله قیل انجام شد ROUTER 2 یک RIP Announcement برای ROUTER 1 در این میان مشکل قطع بودن Network 3 نیز توسط Admin برطرف شده .

زمانی که ROUTER 1 این پیغام را دریافت کرد .متوجه می شود که Hop موجود در Announcement مساوی با 3 می باشد در حالی که Hop موجود در ROUTER 1 مساوی با 2 در نتیجه

اینگونه رفتار می کند ROUTER 1 که Hop را برابر با 4 قرار می دهد .این عمل در شکل Figure 3.4 مشخص می باشد .

 

Figure 3.5 Router 2 After Receiving Another Announcement from Router 1

در مرحله بعد ROUTER 1 برای Update شدن خود یک RIP Announcement برای ROUTER 2  ارسال می کند . ROUTER 2 نیز دوبار مانند قبل متوجه می شود که Hop ها با هم مساوی نیستند

و رفتار همیشگی را می کند ویک عدد به Hop موجود در RIP Announcement اضافه می کند . و آن را برابر با 5 قرار می دهد . اما Hop 5 برای Network 3 اشتباه می باشد .

این عمل در یک Loop یا یک چرخه می افتد تا Hop مساوی با 16 یا بیشتر ازآن شود که این بدان معنی می باشد که Network 3 وجود ندارد و یا در دسترس نمی باشد .

. .
Reducing Convergence Time

برای جلوگیری از این Loop که در Count-to-Infinity رخ می دهد سه راه وجود دارد در RIP که در زیر شرح داده می شود .

  1. Split horizon

  2. Split horizon with poison reverse

  3. Triggered updates

Split horizon

در این روش شما اجازه عبور Announcement Traffic بین Router ها را نمی گیرید .در این حالت دیگر اعلان آگاهی بصورت Automatic که در بالا مشاهده کردید انجام نمی شود .

و در Announcement Traffic فقط اطلاعات در مورد Network های دو طرف Router ها به یکدیگر ارسال می شود .

 

Split horizon with poison reverse

Split horizon with poison reverse differs from simple split horizon because it announces all networks. However, those networks learned in a given direction are announced with a hop count of 16, indicating that the network is unreachable. In a single-path internetwork, split horizon with poison reverse has no benefit beyond split horizon. However, in a multipath internetwork, split horizon with poison reverse greatly reduces count-to-infinity and routing loops. Count-to-infinity can still occur in a multipath internetwork because routes to networks can be learned from multiple sources.

 

 

In Figure 3.7, split horizon with poison reverse advertises learned routes as unreachable in the direction from which they are learned. Split horizon with poison reverse does have the disadvantage of additional RIP message overhead because all networks are advertised.

 
 

Triggered updates

Triggered updates allow a RIP router to announce changes in metric values almost immediately rather than waiting for the next periodic announcement. The trigger is a change to a metric in an entry in the routing table. For example, networks that become unavailable can be announced with a hop count of 16 through a triggered update. Note that the update is sent almost immediately, where a time interval to wait is typically specified on the router. If triggered updates were sent by all routers immediately, each triggered update could cause a cascade of broadcast traffic across the IP internetwork.

Triggered updates improve the convergence time of RIP internetworks but at the expense of additional broadcast traffic as the triggered updates are propagated.

 
 
 

Resource kit:

Internetworking Guide (Unicast IP Routing) . The Internetworking Guide describes the services and protocols that allow you to extend Microsoft® Windows® 2000 networks across a variety of local area network (LAN), wide area network (WAN), and remote network connections.

 
RRAS Routing and Remote Access Service (Farsi User Guide)

LastUpdate:2005/04/05

Winteacher.com > Part2 > RRAS > Step2 >  RIP > Routing Information Protocol  Ver1 , Ver2