RRAS Routing and Remote Access Service (Farsi User Guide)
Resource: Windows 2000 Server Resource kit Internetworking Guide

Winteacher.com > Part2 > RRAS > Step2 >  RIP > RIP for IP Operation and V2

RIP for IP Operation

. .

استفاده از RIP در ROUTER ها برای شبکه های کوچک مناسب می باشد .اعلان آگاهی به ROUTER های مجاور در این Protocol بخوبی انجام می شود و زمانی که یک ROUTER در مسیر دچار مشکل شود

بخوبی این مشکل به دیگر ROUTER های مجاور آن در دو طرف آن خبر داده می شود .

 
Initialization

برای اولین بار و بمحض شروع کار RIP در شبکه IP-base بر روی یک ROUTER آن  شروع به ارسال RIP Announce می کند از طریق Interface های خود . این امر باعث می شود

که ROUTER ها مجاور از وجود ROUTER جدید باخبر شوند ونیز از وجود یک Network جدید در نتیجه Routing Table موجود در ROUTER ها Update می شود و تغییر می کند .

 
 
Ongoing Maintenance

هر 30 ثانیه ROUTER شروع به ارسال یک RIP Announce می کند برای آگاه شدن از وضعیت ROUTER های مجاور و چگونگی تنظیمات آنها که آیا Split Horizon و

یا Split Horizon Poison تعریف شده یا خیر . این Announce می باشد که موجب Update شدن Routing table هر ROUTER می شود .

 
 
Administrative Router Shutdown

اگر توسط Admin یک ROUTER بخوبی و سالم Shutdown شود یا خاموش شود .خود ROUTER قبل از خاموش شدن شروع به ارسال Triggered Update به کلیه Interface های موجود در

شبکه خود می کند .و Route های مورد نظر را که بعد از خاموش شدن ارزش ندارند را مقدار Hop آنها را برابر با 16 قرارمی دهد . برای اطلاعات بیشتر به قسمت Triggered updates مراجعه کنید .

 
 
Downed Link

If a link goes down corresponding to one of the router's interfaces and this failure is detected by the interface hardware and indicated to the router, this change is sent out as a triggered update.

 

Downed Router

زمانی که یک ROUTER در شبکه خاموش شود و دیگر ROUTER از این مورد باخبر نشوند بصورت Default هر Route موجود در Routing table مدت 3 دقیقه Lifetime دارد بعد از سپری شدن

این زمان اگر ROUTER های همسایه آن ROUTER خاموش شده از آن RIP Announce  در یافت نکنند مسیر و یا ROUTE مربوط به آن را پاک می کنند .

 
. .
RIP Ver 2

در RIP Ver 2 یک سری مشکلات موجود در RIP V1 وجود داشته را برطرف شده و نیز مواردی مانند VLSM  را نیز برای این Protocol اضافه  شده .

RIP V2 همانند OSPF هوشمند تر می باشد و نیز Config کردن آن ساده تر می باشد . در این Version ترافیک Multicast بکمک آمده و می توان هم از Broadcast استفاده کرد

و هم از Multicast Traffic وجود این ترافیک موجب می شود که از Traffic شبکه کمتر استفاده شود .

 

فوایدی RIP کلا نسبت به OSPF دارد در آن به راحتی می توان یک ROUTER ایجاد کرد و نیز ساده تر Interface های Router را می تواند مشخص کرد .

و نیازی به پیکربندی IP Address های  شبکه ها نمی باشد .

 

زمانی که شما یک Interface به ROUTER خود اضافه می کنید همانند منوی Example 1 فقط

باید Operation Mode ونیز  نوع Traffic  آن را مشخص کنید .

 
Activate authentication

شما در این قسمت می توانید یک Pass تعریف کنید که توسط الگوریتم های MD5 بصورت کد می شود .

ارتباط بین دو ROUTER با دو Interface توسط این Pass می تواند دارای امنیت بالا  شود .

 

Operation Mode

در این قسمت  شما مشخص می کنید که RIP Announce بین Interface های دو Router مجاور انجام

شود یا خیر در مدت زمان های خاصی یا خیر .

 

کلا  راه اندازی RIP ساده تر از OSPF می باشد چون در RIP کلیه تنظیمان پیش فرض تعریف شده و ADMIN کار

زیادی برای راه اندازی یک ROUTER ندارد .

 
 
 

Example 1

Features of RIP V2

در RIP بسادگی می توان از Broadcast Traffic برای شبکه های کوچک استفاده کرد . پشتیبانی آن از VLSM برای نگهداری و تشخیص دادن Subnet های متفاوت نیز دیگر خصیصه این Protocol می باشد.

 
 
Multicast RIP Announcements

در RIP V2 شما می توانید از Multicast Traffic نیز استفاده کنید 224.0.0.9 IP Address برای این Protocol استفاده می شود .

شما می توانید از این ترافیک برای RIP Announce استفاده کنید زمانی که از حالت Silent RIP استفاده کنید کلیه سیستم ها حتی آنهایی که از RIP استفاده نمی کننید می توانند ترافیک ردوبدل شده بین

ROUTER هارا  دریافت کنند و Routing table خود را تغییر دهند .

در حالت عادی فقط سیستم های که  برای  ROUTER مشخص شده می توانند از ترافیک Multicast استفاده کنند .

 
Subnet Masks

RIP V2 مواردی همچون  Subnetting و Super Netting و VLSM را پشتیبانی می کند .

 
Authentication

برای شناسایی دو ROUTER شما می توانید از Password استفاده کنید که توسط MD5 این کلمه عبور کد می شود تا دارای امنیت بالای باشد .

Message Digest 5 (MD5)

 
RIP v1 Routers Are Forward Compatible with RIP v2

اگر یک ROUTER دارای RIP V1 باشد می تواند با یک ROUTER که دارای RIP V2 می باشد ارتباط برقرار کند .

زمانی که شما ROUTER  را در حالتی قراردهید که به ROUTER های دارای RIP V1 جواب دهد برتای آنها ROUTER دارای  RIP V2 یک Packet هز نوع RIP V1 ارسال می کند .

 
RIP V2 Message Format

در  شکل زیر  می توانید ساختمان   یک RIP  Announcement را مشاهدهد کنید .در شکل زیر متوجه شدید که هر RIP Message  می تواند حداکثر 25 Route را جابجا کند میان

Intermediate system و خوب این محدودیتی می باشد که  در RIP کلا وجود دارد .

 

Figure 3.9 RIP Version 2 Message Format

Route Tag

از این فیلد زمانی که  شما از چند Routting Protocol بر روی سرور استفاده می کنید استفاده می شود .

 
IP Address

آدرس شبکه مورد نظر بکمک  Subnet Mask مشخص می شود .

 
Next Hop

همان  Gateway هر Route درRouting table می باشد .

 
Authentication in RIP v2

 اولین RIP Message  بین دو Intermediate system دارای Authentication Fields می باشد .

Figure 3.10 RIP v2 Message Format Using Authentication

این Password کد شده در 16 Byte ذخیره سازی شده در Packet و ارسال می شود .

 
simple password is not secure

تذکر Password جلوگیری می کند از اینکه ROUTER جدید بدون اطلاع Admin ایجاد شود و با ROUTER شما ارتباط برقرار کند .

اما یک Packet با پیکربندی RIP Message مانند شکل Figure 3.10 که دارای Authentication Information می باشد را هر کسی با در اختیار داشتن یک

Microsoft  Network Monitor  می تواند این Packet را تجزیه و تحلیل کند و Password را که بصورت Clear text در Packet وجود دارد را بخواند و یا مشاهده کند

 

Mixed RIP v1 and RIP v2 Environments

RIP v2 routers and RIP v1 routers should be used together with caution. Because RIP v1 routers do not interpret the Subnet Mask field in the route, RIP v2 routers must not announce routes which can be misinterpreted by a RIP v1 router. Variable length subnet masks (VLSM) and disjointed subnets cannot be used in mixed environments.

For an interface using RIP v2 to make announcements such that RIP v1 routers can process the announced routes, the RIP v2 routers must summarize subnet routes when announcing outside a subnetted environment. A specific subnet route announced to a RIP v1 router can be misinterpreted as a host route. Also, the RIP v2 routers cannot announce supernet routes. A RIP v1 router would misinterpret the route as a single network, rather than as a range of networks.

If RIP v2 routers are on the same network as RIP v1 routers, the RIP v2 router interface must be configured to broadcast its announcements. Multicasted RIP v2 announcements are not processed by the RIP v1 routers.

RRAS Routing and Remote Access Service (Farsi User Guide)

LastUpdate:2005/04/05

Winteacher.com > Part2 > RRAS > Step2 >  RIP > RIP for IP Operation and V2