DHCP Dynamic Host Configuration Protocol (Farsi User Guide)
Resource: Windows 2000 Server Resource kit TCP/IP Core Networking Guide

Winteacher.com > Part2 > DHCP > What is DHCP?

 

 What Is DHCP ?

برای آدرس دهی به صورت Dynamic  از سرویس DHCP استفاده می شود . هر Device TCP/IP Base در شبکه برای اینکه بعنوان یک Resource بتواند در شبکه فعالیت کند باید یک IP Address

در شبکه  داشته باشد .این سرویس برای Admin شبکه این امکان را می دهد که بصورت متمرکز از طریق DHCP Server به DHCP Client یک سری IP Address بدهد.در شبکه های بزرگ کارایی

این سرویس کاملا مشخص می شود بدون وجود این سرویس شما باید تک تک Device های موجود در شبکه را بصورت Static و دستی آدرس دهی کنید که این خود مشکل بزرگی می باشد .برای تغییر دادن یکجا آدرس

یک Network یا Subnet می توان از DHCP کمک گرفت.

توسط DHCP Server می توان موارد زیر را بر روی Client ها بصورت Dynamic تعریف کرد .

IP Address و Default Gateway و Subnet و WINS Serv و DNS Serv و Routing Table و A Resource Record هر Client در DNS و همچنین PTR Record

و DNS Suffix و ...

تعریف این موارد برای شبکه های بزرگ بصورت دستی مشکل می باشد DHCP Server می تواند کلیه این موارد را بدون مشکلی با سرعت زیاد انجام دهد .و کار Admin را ساده کند .

 
DHCP Terminology

موارد زیرا صطلاحاتی می باشند که باید با  آنها آشنا شد .

DHCP server

هر سیستمی که این سرویس را دارا باشد گفته می شود .

DHCP client

به کلیه سیستم هایی که در شبکه IP Base باشند و DHCP Configuration آنها Enable باشد گفته می شود .

Scope

کلیه مواردی که Admin می خواهد توسط DHCP Serv تعریف کند برای DHCP Client در این قسمت معرفی می شوند .

Superscope

در این نوع می توان چند Scope را قرار داد  در زمانهایی که به دو یا چند Subnet می خواهیم سرویس دهیم باید چند Scope داشته باشیم که می توان آنها را در یک Superscope بصورت متمرکز Manage

کرد .

Exclusion range

یک سری IP Address را می توان در Range مشخص شده معرفی کرد تا بسوی DHCP Client فرستاده نشوند.

Address pool

برای مشخص کردن محدوده IP Base مورد نظر می باشد .DHCP Client ار این محدوده یا Range برای خود یک IP Address انتخاب می کنند .

Lease

به مدت زمانی که یک IP Address به یک DHCP Client اجاره داده می شود گفته می شود

Reservation

می توان یک MAC Address را در شبکه برایش یک IP Address خاص را  Reserve کرد .

Option types

کلیه مواردی که مد نظر Admin شبکه می باشد برای انتقال آنها بصورت Dynamic بر روی DHCP Client در این قسمت تعریف می شوند .مانند DNS Serv و WINS Serv و Default Gateway

Option class

یک نوع خاص Configuration مد نظر Admin که برای یک سری از DHCP Client های شبکه می باشد در این قسمت ایجاد می شود . مانند Laptop سیستم ها که همیشه در شبکه نمی باشند و ...

 
DHCP Dynamic Host Configuration Protocol (Farsi User Guide)

LastUpdate:2005/04/05

Winteacher.com > Part2 > DHCP > What is DHCP?