DHCP Dynamic Host Configuration Protocol (Farsi User Guide)
Resource: Windows 2000 Server Resource kit TCP/IP Core Networking Guide

Winteacher.com > Part2 > DHCP > Managing SuperScope

 
Managing SuperScope

کار SuperScope این می باشد که شما بتوانید چند Scope برای یک Physical Network بصورت Active داشته باشید .

برای استفاده از یک SuperScope چند دلیل می تواند وجود داشته باشد که در زیر شرح داده خواهد شد .

 
MultiNets

زمانی که شما میخواهید در یک Physical Subnet or Network از دو یا چند IP Address استفاده کنید می توانید از DHCP  استفاده کنید .

Figure 4.14 Shows The Scope Configuration That Includes The Multinets on Remote networks.

 

دلیل دوم می تواند این باشد که تعداد Host های شبکه زیاد شده و شما نیاز به یک Scope  جدید دارید .چون تعداد Host ها از تعداد IP های Active یک Scope امکان دارد بیشتر شود .

دلیل سوم امکان دارد Admin تصمیم به تغییر دادن کلی IP Address ها بکند .و نیاز دارد که  یک Scope جدید برای DHCP Client ها  ایجاد کند .

 
 
 
 

نکته:

DHCP Server Name Starting IP Scope Address Ending IP Scope Address
DHCP Server A 211.111.111.1 211.111.111.255
DHCP Server B 222.222.222.1 222.222.222.255

Table 4.3 DHCP Scope for Servers A and B

 

اگر مانند جدول 4.3 شما در یک Subnet دو سرور DHCP با Scope ها ی متفاوت داشته باشید این در شبکه می تواند ایجاد مشکل برای DHCP Client کند .

اگر یک DHCP CLIENT که از سرور DHCP SERVER A یک آدرس گرفته و این سرور آن Client را Manage کرده .وقتی این Client ازشبکه بیرون رود و بعد از مدتی دوباره Boot شود وبه شبکه

وارد شود یک DHCPRequest ارسال می کند .اگر DHCP Server B قبل از سرور A این Packet را در یافت کند به آن عکس العمل نشان خواهد داد و Client که قبلا از سرور A سرویس می گرفت حالا

از سرور B سرویس خواهد گرفت در نتیجه یک مشکل خطر ناک رخ می دهد و آن تغییر Net ID آن Client می باشد خوب برای جلوگیری از این مشکل شما می توانید از SuperScope استفاده کنید .

خوب در جدول 4.4 می توان دید که چگونه دو سرور A and B را باید توسط SuperScope در شبکه پیکربندی کرد تا از این مشکل جلوگیری کرد . در این حالت حتی اگر DHCPRequest آن Client

زودتز از سرور A به سرور B برسد این مشکل رخ نمی دهد چون سرور B این Range IP را در قسمت Exlusions خود دارد .تذکر زمانی که این Packet از Client به Server B می رسد درخود

آدرس قبلی را که از DHCP Server A گرفته بود را دارد و از این رو Server b متوجه می شود که این Client قبلا چه IP Address را گرفته بوده .

 
DHCP Server Starting IP Scope Address Ending IP Scope Address Exclusions in the Scope
DHCP-ServerA 211.111.111.1 211.111.111.254  
DHCP-ServerA 222.222.222.1 222.222.222.254 222.222.222.1 to
222.222.222.254
DHCP-ServerB 222.222.222.1 222.222.222.254  
DHCP-ServerB 211.111.111.1 211.111.111.254 211.111.111.1 to
211.111.111.254

Table 4.4 Superscope: DHCP Servers A and B

 

Removing Scopes

برای پاک کردن یک Scope  اول باید آن را  Inactive کرد سپس آن را پاک کرد .

 
 

در زیر می توانید شکل یک SuperScope  را در یک DHCP مشاهده کنید .این SuperScope بر مبنای IP BASE :10.1.1.1   Subnet Mask: 255.240.0.0 ساخته شده .

 

 
DHCP Dynamic Host Configuration Protocol (Farsi User Guide)

LastUpdate:2005/04/05

Winteacher.com > Part2 > DHCP > Managing SuperScope